Spelet har börjat

En fientlig landstigning i Norrköpingstrakten. Brigadstaben med sina tre manöverbataljoner och artilleribataljon grupperar för att bekämpa motståndaren. Spelet är igång och stridsleds på hög nivå under en vecka på A 9 i Boden.

William Axling från Sjöstridsskolan och Sofia Elmehed från P 7 förbereder eftermiddagens strid med att mäta ut skjutmål. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Värmen slår emot den som kommer in i den stora tekniska hallen på Artilleriregementet.  Det är mindre grupperingar som arbetar bakom skärmar och det pågår en febril aktivitet.  Allt för att lösa uppgiften, det scenario som spelats upp för deltagarna.  Det pågår ett fiktivt anfall mot Sverige, det ritas på kartor, pratas i radio, och allt övervakas via TV-monitorer.  En bekämpningssimulator sköter spelet, där läggs motståndarnas och deltagarnas agerande in och går att följa via skärmen från en dator. Det ska vara så verklighetstroget som möjligt.

Samlad kompetens

Till stor del hela Försvarsmaktens kompetens inom indirekt bekämpning genomför denna ledningsträningsövning, LTÖ, hos Artilleriregementet uppe i Norrbotten.  Det rör sig om cirka 30 personer från Markstridsskolan, A 9, I 19, Amf  1, P 4, P 7, och Livgardet. Målet är att testa det nya bekämpningsreglementet, och på så sätt få fram metoder som så kommer utgöra en del av metodhandboken som behövs som komplement. 

Övningsledaren Niklas Edelsvärd från A 9 är som en tidspolis och går i den gemensamma hallen mellan de olika utplacerade staberna. Det ska övas på riktigt och inte fuskas med att prata med grannbataljonen, som i ett verkligt scenario skulle vara grupperade flera mil från varandra.  Varje bataljon är grupperade bakom respektive skärm, sköter sina uppgifter och inväntar vidare order. Fokus ligger på att öva Brigadstaben i specifikt indirekt bekämpning och andra ovidkommande detaljer tas bort ur spelet. 
 När vi samlar personal från hela landet är det informella samtalet oerhört viktigt, det lär vi oss mycket av, säger Niklas Edelsvärd.

Realistiskt

Bekämpningschef Christoffer Bergman från P 7 leder bataljonen med anropssignal Victor Juliette, VJ. Han är mer än nöjd med de första dagarna under övningen.
 Det känns realistiskt, vi gör rätt saker med rätt personal, man kan säga att vi samlat gräddan av kompetensen inom indirekt eld.  Det är en stor styrka att öva när alla är samlade från brigadstab, artilleribataljon till mekaniserade bataljoner.
 
Vem som vann slaget är skrivande stund oklart men de Svenska styrkorna hade klart övertag när skribenten lämnade övningen.