En operation för säkrare miljö och hälsa

Hur påverkas människors hälsa och miljö vid ett eventuellt attentat eller olycka på fabrikerna i provinserna Sar-e Pul och Jowzjan?

Att få svaret på den frågan var syftet när stabs-/understödskompaniet i afghanistanstyrkan gjorde en TIM-rekognosering (Toxic Industrial Material) under tre dagar i januari. Kompaniet var förstärkt med specialutbildade soldater från Tyskland och Tjeckien med förmågan att ta prover och göra riskanalyser.

De tyska soldaterna har under en längre tid samlat information och gjort bedömningar i norra Afghanistan och nu hade turen kommit till det svenska området. Förbandet samlades på den svenska campen Monitor i provinsen Jowzjan och ägnade första dagen åt förberedelser och planering. De tyska soldaterna arbetar normalt i ISAF:s regionala högkvarter medan tjeckerna flögs in från den afghanska huvudstaden Kabul.

För att få tillträde till de olika anläggningarna gjordes besöken tillsammans med en patrull ur den afghanska polisen.

– Det är viktigt att ägare och chefer på de ganska stora anläggningarna förstår att vi inte är ute för att tvinga fram förändringar utan snarare bedöma risker och informera, säger major Jasin Ulama, chef för stabs-/understödskompaniet.

Under operationens andra dag besöktes en oljekälla i bergsmassivet Hindukush. Källan ligger på över 1 000 meters höjd och är en av flera som förser ett oljeraffinaderi utanför staden Sar-e-Pul med råolja. Terrängen är svårtillgänglig och den enda vägen som når oljekällan omges av höga bergstoppar och kraftiga stup. Efter besöket gjordes en undersökning av själva raffinaderiet.

Under sen eftermiddag var enheten tillbaka på Camp Monitor och påbörjade förberedelser för nästkommande dag. Då skulle ett stort gasverk i utkanten av staden Sheberghan besökas. Här var fabriksledningen mer restriktiv men efter en del övertalning kom styrkan till slut in på fabriksområdet. Gasverket förser bland annat en av arméförläggningarna i närheten med gas. Under besöket hittas flera läckor i systemet.

– Här krävdes inga mätinstrument för att konstatera ett läckage, det räckte med att använda näsan, säger Simon Skogåker som är chef för kompaniets driftstödsgrupp.

Det sista objektet som skulle besökas ligger öster om staden Sheberghan, också det ett gasverk. Området som gasverket ligger i är mestadels platt och består av öken. Under dagen för besöket tilltog vindstyrkan och när förbandet närmade sig objektet nådde vindarna stormstyrka. Enheten befann sig i en sandstorm och sikten försämrades kraftigt.

–  Det kändes som hela ansiktet blev blästrat, säger Emil Oskarsson, förare på en av kompaniets sjukvårdspansarterrängbilar.

Major Ulama som är chef för styrkan beslutade sig för att avbryta och vända om då säkerheten inte gick att garantera. Sikten var för dålig och risken för en trafikolycka eller att något fordon skulle köra på en IED (Improvised Explosive Device) var för stor. Förbandet tackade polispatrullen som följt styrkan och återvände till Marmal för att lämna tyskar och tjecker.