På skarpt röjningsuppdrag

Under en längre tid har den svenska operationsverksamheten i Afghanistan bedrivits med ett högt arbetstempo. Upprorsmän utgör alltjämt ett hot men i takt med att incidenterna minskar blomstrar de civila biståndsprojekten. Inom ISAF styrkor, på plats i landet, svarar SWEDEC under några vintermånader för personal till IEDD-gruppen.

Gruppen under insats på väg fram mot en afghansk stad. Foto: Försvarsmakten
Samling framför ett av gruppens fordon.
Samling framför ett av gruppens fordon. Foto: Försvarsmakten
Nederbörd gör de redan obefintliga vägarna näst intill ofarbara.
Nederbörd gör de redan obefintliga vägarna näst intill ofarbara. Foto: Försvarsmakten
Samling framför ett av gruppens fordon. Foto: Försvarsmakten
Nederbörd gör de redan obefintliga vägarna näst intill ofarbara. Foto: Försvarsmakten

Rotation ner till insatsområdet genomfördes utan problem för gruppen. Medlemmarna blev hämtade av sina företrädare redan på flygplatsen i Marmal. De nyanlända svenskarna möttes av bra väder med varma vindar och behaglig temperatur. Mindre angenämt blev det när gruppen anlände till Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif och de insåg att all materiel samt personlig utrustning skulle bli försenad. 

Förberedelser

Som vanligt så gör en soldat så gott han kan och de lånade ihop vapen, skyddsutrustning och annat för att överhuvudtaget kunna lämna campen. Under tiden de väntade övade de på karttjänst, fordonsorientering, inskjutning med lånevapen, strid, sambandstjänst med mera. När materielen väl anlände var gruppen operativ på en dag och kunde börja lösa sina uppgifter.

– Vi har hittills varit ute på fem operationer både med det finska och svenska kompaniet och vi har åkt på ett specifikt IED larm som visade sig vara falsklarm, berättar gruppchefen.

Organisationstillhörighet

Nuvarande IEDD-grupp, som tjänstgör i FS 22, är den sista insatsen under SWEDEC ansvar. Fortsättningsvis växlar ansvaret för IEDD-gruppen i insatsområden mellan Götaingenjörregementet, Ing 2, Norrbottens regemente, I 19 och Fjärde sjöstridsflottiljen. Inför kommande rotation under 2012 har Ing 2 ansvaret.  

Arbetsläget

Enligt gruppchefen är läget lugnare nu i Afghanistan än vad det varit tidigare. Det som inträffar tar afghanska polisen och armén i större utsträckning hand om själva.

– Vi understödjer, än så länge, bara i området väster om Mazar-e-Sharif. Vi försöker ha ett arbetssätt som tvingar oss att tänka lite utanför boxen. Förhoppningsvis blir vi längre fram "grupperade" västerut och jag tillåts att samverka med personal vid Camp Monitor, Afghanska Nationella Polisen, Afghan National Army samt amerikanska enheter.

Väderförhållande

Vädret i Afghanistan är minst sagt omväxlande! Gruppen har arbetat i allt från 25 grader varmt på förmiddagen till att genomlida sandstorm på eftermiddagen. De har gått och lagt sig med fint väder och vaknat upp med snöfall och efterföljande lervälling.

Vid gott mod

Sammanfattningsvis meddelar gruppchefen för gruppens räkning.

– Allt är väl med oss. Det är mycket operationer men ingen större action och endast en liten tid kvar till jul.