Nya specialistofficerare välkomnas

Efter ett och ett halvt års studier tar nu 240 studerande vid Försvarsmaktens olika skolor sin examen och blir specialistofficerare med 1:a sergeants grad.– Nu ser jag fram emot att få börja göra det jag är utbildad för, att vara gruppchef och leda soldater, säger Alexander Glans som tog examen vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad.

Logistikchefen, generalmajor Bengt Andersson, förrättade en högtidlig examen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Alexander Glans går i sin fars fotspår.
Alexander Glans går i sin fars fotspår. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Blivande vapentekniker Emil Lindskog längtar efter att få komma ut och jobba mer handgripligt.
Blivande vapentekniker Emil Lindskog längtar efter att få komma ut och jobba mer handgripligt. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Alexander Glans går i sin fars fotspår. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Blivande vapentekniker Emil Lindskog längtar efter att få komma ut och jobba mer handgripligt. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

Vid FMTS var det 43 studerande som tog sin examen vid en högtidlig ceremoni i S:t Nikolai kyrka. Efter en termin med generella ämnen som ledarskap, taktik och statskunskap vid Militärhögskolan Halmstad har de studerat tekniska ämnen i ett år, och blir nu tekniker inom armén, flygvapnet och marinen. Några av de studerande vid FMTS har istället utbildats mot R3 (räddning, röjning och reparation).

Alexander Glans har gått inriktningen mot marktekniker, och börjar redan nästa vecka jobba som driftsstödsgruppchef på Livgardet.Han känner sig väl förberedd för yrket, både när det gäller ledarskapet och det tekniska kunnandet. Att han från början valde inriktning som marktekniker hänger förstås ihop med det egna intresset.

– Jag har hållit på hela livet med att skruva bilar och motorcyklar, säger han. Det är en del av familjestoltheten.

Hans studiekollega Emil Lindskog ska bli vapentekniker inom marinen, men för honom väntar ytterligare studier vid FMTS och sedan vid Sjöstridsskolan (SSS) innan han är färdig. Däremot kommer han efter dagens examen att bli anställd vid 1:a ubåtsflottiljen som 1:e sergeant och studera vidare som anställd, med lön.

– Hittills har vi läst mest generella tekniska kurser, som ger en bredare teknisk förståelse, säger han. Sedan har ämnen som pedagogik och ledarskap följt med under tiden.

Emil Lindskog gjorde lumpen på korvett, och jobbade sedan som anställd sjöman i två år, varav en period i utlandstjänst. Han fastnade för det militära och marina livet och bestämde sig för att läsa vidare till specialistofficer.

– Nu längtar jag efter att få komma ut och jobba mer handgripligt säger han.

Båda är mycket nöjda med utbildningstiden i Halmstad och vid FMTS.

– Jag vill lyfta fram alla duktiga lärare på marksektionen, säger Alexander Glans. De har erfarenhet från alla våra system och kan lyfta fram det viktiga. Dessutom med humor.

Emil Lindskog håller med, men om de ska välja ut en enda sak från utbildningen som har betytt mest, väljer de både den fältövning i Bosnien de var med på i slutet av sin första termin på Militärhögskolan Halmstad. Där fick de väva samman sina inhämtade kunskaper i ledarskap, taktik och statskunskap, utveckla dem utifrån situationer från Bosnienkriget, och samtidigt öva sig i utbildarrollen.

– Den resan gjorde att man fick en helt ny syn på vad som händer med befolkningen i en krigssituation, och hur de drabbas, säger Alexander Glans. Jag blev mer medveten om vilket ansvar man har för konsekvenserna av ett fattat beslut, till exempel när man ger order om att ta ett anfallsmål.

Lärarna vid FMTS tar nu farväl av 43 studerande, men får i gengäld nya kolleger inom Försvarsmaktens tekniska tjänst.  Kurschefen för markteknikkursen, AshifChowdary, beskriver årets studerande som sympatiska, ödmjuka och tekniskt kunniga.

– Jag får känslan av att ”de här människorna vill jag jobba med”, säger han.

 

Fotnot: Både Alexander Glans och Emil Lindskog fick senare under dagen ta emot utmärkelsen Bästa studerande inom sin kurs, tekniker Mark respektive tekniker Sjö.