Ny flexibel stab söker medarbetare

Vid Ledningsregementet huserar sedan en tid en helt ny stab. I förra veckan fick de dessutom en ny chef. Nu siktar de på att rekrytera fler och bli upp till 85 medarbetare.

Överste Thomas Karlsson, till vänster, med delar ur den nya stabens nuvarande bemanning. Under 2012 startar rekryteringen, målet att bli 85 medarbetare. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten
Stabens tidigare chef P O Barkås , till höger, lämnade över chefskapet den 1 december.
Stabens tidigare chef P O Barkås , till höger, lämnade över chefskapet den 1 december. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten
Stabens tidigare chef P O Barkås , till höger, lämnade över chefskapet den 1 december. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten

Försvarsmakten har till uppdrag att snabbt kunna genomföra insatser i landet, i vårt närområde, inom Europa och på annat håll internationellt. För att bistå högkvarteret med uppgiften att leda en operation, bildas nu staben Rörlig operativ ledning (ROL)/Force Headquartes (FHQ) .

Enda rörliga staben

ROL/FHQ blir Sveriges enda rörliga operativa stab. Formellt ingår ROL i Ledningsregementet med placering i Enköping men staben funktionsleds från insatsstaben vid högkvarteret.

Staben ska kunna förstärka Försvarsmaktens ledningsfunktion vid en nationell insats med kort varsel. Den ska också kunna planera för och genomföra internationella insatser med såväl enskilda stabsmedlemmar som med hela staben.

En av uppgifterna är att vid behov utgöra stommen för en multinationell stab. Om riksdag och regering beslutar att Sverige skall åta sig ledarskapet för ett NBG inom ramen för EU:s militära samarbete så kommer nästa multinationella Force Headquarters för Nordic Battlegroup (FHQ NBG) att utvecklas ur ROL.

Ny chef

Ny chef från den 1 december, för ROL/FHQ är överste Thomas Karlsson. Thomas har tidigare bland annat varit chef på Swedint, Försvarsmaktens internationella centrum på Livgardet.
– Det är mycket inspirerande och positivt utmanande. Rekryteringen av personal är en av våra viktigaste frågor just nu, den är central för att vi ska fullborda våra uppgifter. Vi kommer att lyckas, säger han.

Efter sommaren 2012 räknar man med att vara i full verksamhet. Redan nu arbetar 14 personer på heltid och när alla är på plats kommer man att ha 85 medarbetare. En viktig del i förberedelserna är att ta tillvara på erfarenheterna från FHQ i den senaste Nordic Battlegroup, NBG 11.

Rekryteringen till ROL/FHQ startar under första kvartalet 2012. Då kommer man att söka allt från soldater till överstar och från alla kategorier och nivåer. Alla tjänster kommer att finnas här på webbplatsen.