Militärpolisen hedrade sin historia

Att känna till sin historia är viktigt, inte minst för identiteten. På eftermiddagen den 19 december samlades Livgardets 15:e Militärpoliskompani runt minnesstenen i Vämlinge för att knyta an till sina historiska rötter.

Ljus tänds till minne av personal som tjänstgjort vid Roslags skvadron under seklernas gång. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Fältpastorn håller korum och soldater och officerare sjunger psalmer.
Fältpastorn håller korum och soldater och officerare sjunger psalmer. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
15:e Militärpoliskompaniet samlade vid minnesstenen.
15:e Militärpoliskompaniet samlade vid minnesstenen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Fältpastorn håller korum och soldater och officerare sjunger psalmer. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
15:e Militärpoliskompaniet samlade vid minnesstenen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Militärpolisen har sina rötter i kavalleriet som historiskt sett är ett beridet truppslag. I Sverige-Finland hade kavalleriet stor betydelse efter att det grundades genom ett kungligt beslut år 1536. På 1680-talet flyttade beridna soldater och officerare tillhörande Värmlands kompani till Roslagen där de förlades och övades under cirka 300 år. ”Roslags kompani”, som det hette på den tiden, var en del av Lifregementet till häst.
– Det är viktigt att ha något att samlas kring och det har vi. Vi bär Roslags skvadrons symbol på vårt standar och vi för deras traditioner vidare. Idag är vi här för tredje gången sedan vi startade verksamheten i augusti 2010, sa Jonas Bodin som är chef för 15:e Militärpoliskompaniet.
– Det är trevligt med traditioner och att ha något som man gör tillsammans varje år. Det för oss samman. Dessutom är ju alla glada innan jul, sa soldaten Pär Andersson från Malmö.