Militärpolisen arbetar proaktivt

Militärpolisens arbete är inte att sätta fast folk som gjort fel. Målet är att förebygga brott genom att stödja chefer och beslutsfattare. Det är Håkan Adéns bestämda uppfattning, och han är sedan första september Försvarsmaktens militärpolischef och chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet, FM MPE.

Den nya enheten FM MPE ska arbeta normgivande och stödja högkvarteret med militärpolisrelaterade frågor. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En del av militärpolisens arbete syftar till att utreda händelser som i ett senare skede kan få en rättslig prövning. Bilden är tagen under utbildning.
En del av militärpolisens arbete syftar till att utreda händelser som i ett senare skede kan få en rättslig prövning. Bilden är tagen under utbildning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Håkan Adén,  chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet.
Håkan Adén, chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En del av militärpolisens arbete syftar till att utreda händelser som i ett senare skede kan få en rättslig prövning. Bilden är tagen under utbildning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Håkan Adén, chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Militärpolisens uppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i Försvarsmakten. FM MPE, är en central funktion som på beslut av Sveriges överbefälhavare fastställdes och inrättades den första februari. Enheten arbetar nationellt och internationellt med ledning, utbildning, utveckling och uppföljning av militärpolisens verksamhet. FM MPE utgör även kontaktyta mellan militärpolisen, Högkvarteret och andra länders centrala militärpolisfunktioner.
– Vi säkerställer att vi har en ändamålsenlig och väl fungerande militärpolisorganisation. Arbetet regleras i Reglementet för militärpolisen och i Försvarets författningssamling, säger Håkan Adén.

Utmanande arbete

Håkan Adén är själv militärpolis i grunden och har erfarenhet från att ha arbetat i Bosnien, Kosovo, Eritrea, Etiopien och Afghanistan samt inom den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST. Att leda den nya enheten ser han som en utmaning, inte minst när det gäller att skapa förståelse för hur militärpolisen kan arbeta i det nya försvaret med kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal.
– Vi vill arbeta proaktivt, och vara en hjälpande hand istället för en stjälpande hand. Det kan till exempel handla om att stödja chefer i planeringsprocesser och skriva order- och regelverk som man sedan kommunicerar på ett tydligt sätt. På så vis undviker vi att människor gör fel, säger Håkan Adén.

Nationellt och internationellt

En annan viktig del i arbetet handlar om att hitta effektiva arbetsformer, nationellt och internationellt mellan olika förband och förbandstyper.
– Militärpolisen är en viktig resurs i dagens insatser. Vi ger stöd till chefer med utredningar och polisarbete, och vi står i förbindelse med åklagare. Om vi dessutom kan samordna vårt militärpolisarbete med andra länder så spar vi resurser, säger Håkan Adén.