Högvaktssoldaterna tränar strid

Efter en längre period med högvakt på slotten i Stockholm byter soldaterna på Livkompaniet om från blå till gröna kläder för att träna strid i bebyggelse några veckor.– Det är kul att vi får göra olika saker, säger soldaten Annika Mickelsson.

När man tränar strid i byggnader måste man bland annat kunna ta sig uppför trappor på rätt sätt. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Annika Mickelsson, Malin Olofzon och Sara Carlesjö arbetar som soldater på Livkompaniet.
Annika Mickelsson, Malin Olofzon och Sara Carlesjö arbetar som soldater på Livkompaniet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Det gäller att visa så lite som möjligt av sin kroppshydda när man möter en motståndare.
Det gäller att visa så lite som möjligt av sin kroppshydda när man möter en motståndare. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kapten Rickard Ericsson stämmer av läget med några soldater.
Kapten Rickard Ericsson stämmer av läget med några soldater. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Annika Mickelsson, Malin Olofzon och Sara Carlesjö arbetar som soldater på Livkompaniet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Det gäller att visa så lite som möjligt av sin kroppshydda när man möter en motståndare. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kapten Rickard Ericsson stämmer av läget med några soldater. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Att vara anställd på Livkompaniet eller Livskvadron innebär att man arbetar både med statsceremonier och med bevakning och försvar. Ceremonierna och bevakningsuppdraget är en del av vardagen. Men soldaterna måste också repetera och förbättra sina soldatkunskaper och öva sin personliga färdighet.
– Att träna strid i bebyggelse är naturligt för oss eftersom vi löser våra uppgifter i Stockholm. Vi har ju också nära kopplingar till infanteriet, som är en del av Livgardet, säger kapten Rickard Ericsson, ställföreträdande kompanichef på Livkompaniet.

Sätter ribban högt

Övningarna i strid pågår fram till början av december då julens högvakter inleds, och Rickard Ericsson har satt ribban högt för sina soldater.
– Nu får soldaterna ett utbildningspaket som består av tre veckors effektiv tid, alltså ren utbildningstid, i strid i bebyggelse. Efter jul fortsätter utbildningen med repetition, och därefter övar vi i plutons storlek. Målet är att vi ska nå en mycket hög nivå på strid i bebyggelse till fots.
Den senaste veckan har soldaterna övat i stationssystem där de bland annat tränat försvar, anfall och genomsök av byggnader. Övningarna har innefattat inbrytningar i hus, firning nedför husväggar och strid i mörker.
– Alla hade olika mycket kunskap när vi började utbildningen. Nu har vi blivit mycket bättre tillsammans, säger soldaten Annika Mickelsson.
– Det här är jättekul. Högvakten är inte lika rolig, men då får man å andra sidan mer betalt och ledighet, säger soldaten Malin Olofzon.

Utbildning för nya soldater

I takt med att nya grundutbildade soldater anställs till förbandet kommer det uppstå behov av att genomföra mer utbildning och repetition. Nästa omgång nya soldater börjar i slutet av december, och i slutet av februari 2012 utökas förbandet ytterligare.
– Vi vill att alla ska ha en hög personlig färdighet när det gäller vapenhantering, handgranater, stridspars agerande och säkerhet. Den fortsatta militära utbildningen, FMU:n, som genomförs i början av anställningen ger våra soldater de kunskaper som krävs för tjänstgöring. Sedan tillkommer vår utbildning i strid i bebyggelse, säger Rickard Ericsson.