Försvarsmakten transporterade linjemontörer

Norrlandskusten har drabbats av kraftiga störningar i elnätet till följd av stormen Dagmar som natten mot annandagen slog till mot Sverige. På tisdagsmorgonen kunde Försvarsmakten stötta med transport av reparatörer från Skåne till Sundvall efter förfrågan från Elsamverkansledning Nedre Norrland.

Två linjefordon med personal och utrustning kunde på tisdagsmorgonen lastas på ett transportplan av typen Tp 84 Hercules från Skaraborgs flygflottilj, F 7. Planet flögs från Sturups flygplats och landade i Sundsvall klockan 09:20.

Försvarsmakten lämnade stödet enligt förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (SFS 2002:375) efter en förfrågan på måndagskvällen från Elsamverkansledning Nedre Norrland.

Elsamverkansorganisationen är en sammanslutning av branschföretag, genom Svensk Energi, som samordnar resurser för elförsörjningen i Sverige vid exempelvis kraftiga störningar på grund av väder.