Coach och chef

Det handlar om tillit och förtroende. Kraven ökar på den moderna chefen i Försvarsmakten. Nöjda medarbetare arbetar bättre och framför allt vill stanna kvar på arbetsplatsen.

Kursen handlar om att skapa motiverande medarbetare för nöjda medarbetare skapar resultat, förklarar kursledaren Peder Cederqvist. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Första linjens chefer får via samtal som observeras pröva att leda enligt coachande förhållningssätt. Här plutoncheferna Kent Andersson och Niklas Hemphälä under slutfasen av sin utbildning.
Första linjens chefer får via samtal som observeras pröva att leda enligt coachande förhållningssätt. Här plutoncheferna Kent Andersson och Niklas Hemphälä under slutfasen av sin utbildning. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Första linjens chefer får via samtal som observeras pröva att leda enligt coachande förhållningssätt. Här plutoncheferna Kent Andersson och Niklas Hemphälä under slutfasen av sin utbildning. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Sedan förra året har 700 chefer i Försvarsmakten utbildats i coachande förhållningssätt. På artilleriregementet har utbildningen genomförts från högre chefer till plutonchefer, så kallade första linjens chefer. I december var det dags för uppföljning för de plutonchefer som gick grundutbildningen tidigare i år.

Utbildningen sker alltså i två etapper, först en intensiv kurs under två dagar där cheferna får lära sig nya grepp för att lättare leda bakifrån än framifrån. Efter de första två dagarnas utbildning återvänder cheferna till förbandet och övar sin nya coachande chefsroll för att några månader sedan få den sista delen av utbildningen under en halv dag.

Målet är att undvika stress hos personalen genom att låta medarbetaren själv vara med och påverka sin situation. Enligt utbildaren Peter Cederqvist visar undersökningar att det är möjligheten eller oförmågan att styra över sin arbetssituation den största anledningen till stressrelaterade problem hos anställda.

Mjuka ledarskapet

Peter Cederqvist från företaget Newstart utbildar i coachande förhållningssätt. Han berättar att det moderna mjuka ledarskapet är tvärt emot den förlegade bilden av Försvarsmaktens officerare.
– Med det nya försörjningssystemet i Försvarsmakten måste medarbetarna vara nöjda annars byter de arbetsplats, säger Cederqvist.

Det mjuka ledarskapet handlar mycket om att samtala, skapa dialog och framför allt intressera sig för den man pratar med. Chefen behöver tillit och förtroende av medarbetaren, då kan han eller hon ge en order som utförs utan en massa missförstånd.

Nöjda chefer

Plutoncheferna Niklas Hemphälä och Kent Andersson har gått sista uppföljningsdelen av kursen. Båda anser att den är bra och att alla oavsett antalet år som chef i Försvarsmakten har någonting att lära via det mjuka ledarskapet. Strategin är att delegera ner ansvaret där det löses bäst av personer som sitter med detaljkunskap.

Niklas Hemphälä erkänner att han var lite skeptisk till utbildningen i början men att det är en viktig kurs för att kunna leda i förändring. Båda plutoncheferna är nöjda med den praktiska utbildningen. Under kursen har deltagarna fått agera via rollspel med givna förutsättningar, bland annat i ämnet att ta och ge feedback på ett bra sätt.

En person kommer med ett problem och den andre kursdeltagaren agerar i sin chefsroll och detta observeras av en tredje person för att senare utvärderas. Kent Andersson anser att han fått verktyg och bra metoder för att jobba strategiskt och fatta bättre beslut.

– Bara en så enkel sak som att när medarbetaren har förtroende för mig som chef så tar han eller hon lättare ett nej, det betyder mycket för arbetsplatsen, säger plutonchefen Niklas Hemphälä.