Äntligen KFÖ!

Under två veckor i november har första CBRN-kompaniet genomfört krigsförbandsövning (KFÖ) med inriktning på personlig färdighet och grundläggande stabsarbete för experter och huvuddelen av staben.

GSS/K-soldater genomför skjutning med skyddsmask. Foto: Lennart Karlsson
GSS/T-soldater har utbildning i AK 5.
GSS/T-soldater har utbildning i AK 5. Foto: Lennart Karlsson
Chef- och expertgruppen består av personal från SkyddC och från FOI.
Chef- och expertgruppen består av personal från SkyddC och från FOI. Foto: Lennart Karlsson
Segrande lag i gruppfälltävlan blev 2.Lätta Rekognoseringsgruppen.
Segrande lag i gruppfälltävlan blev 2.Lätta Rekognoseringsgruppen. Foto: Lennart Karlsson
GSS/T-soldater har utbildning i AK 5. Foto: Lennart Karlsson
Chef- och expertgruppen består av personal från SkyddC och från FOI. Foto: Lennart Karlsson
Segrande lag i gruppfälltävlan blev 2.Lätta Rekognoseringsgruppen. Foto: Lennart Karlsson

Fokus för KFÖ:n var rekrytering av tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T), befattningar i krigsförband och förbandets utveckling till insatsorganisationen (IO 14).   

De blivande GSS/T-soldaterna kom framför allt från de kullar som tidigare gjort värnplikten som CBRN-soldater. Inledningsvis fick de en allmän presentation av förbandet och dess verksamhet 2012. Mycket har, trots allt, hänt sedan de marscherade över kaserngården. Målsättningen var att kontraktera så många som möjligt och glädjande nog skrev alla på för en blivande anställning i första CBRN-kompaniet innan alla skildes åt.

KFÖ-veckorna innehöll också

  • vapenutbildning och gruppfälttävlan
  • kompetensprov AK 5 med delar ur 1.CBRN-plutonen
  • utbildning av experter i grundläggande stabsarbete
  • insatsplanering enligt Försvarsmaktens Beredskapsorder
  • ett mycket uppskattat och lärorikt studiebesök på Rönnskärsverket.

Vapenutbildning och gruppfälttävlan uppskattades av GSS/T-soldaterna då det var ett tag sedan de gjorde värnplikten.

– Det är inte utan att man blivit lite ringrostig och det var därför nyttigt att fräscha upp kunskaperna, sa en av soldaterna.

Detta var första gången för överstelöjtnant Conny Hansén att ta sig an rollen som krigsförbandschef och få arbeta med i stort sett hela kompaniet samlat.

– KFÖ som begrepp är nytt för många och något som jag hoppas blir en återkommande verksamhet varje år. Det är ett bra tillfälle att samla kompetensen som annars är spridd och gå igenom förbandets uppgifter, säger överstelöjtnant Hansén som avslutar med att nöjt konstatera

– Förbandet är på god väg att bli en efterfrågad resurs! Var och en är expert inom sitt ansvarsområde och tillsammans blir vi en unik resurs till stöd för samhället.