19 nya specialistofficerare examinerade

Nu har 19 stycken nya specialistofficerare examinerats vid Ledningsregementet i Enköping. Vid examineringen deltog generalmajor Anders Brännström och Ledningsregementets regementschef överste Thomas Nilsson.

Efter examenscereminin välkomnade regementschef överste Thomas Nilsson de nya officerarna till Ledningsregementet och delade ut gradbeteckningar till sina nya medarbetare. Foto: Elin Göthe Nord
De stora flertalet nya specialistofficerare som examinerades kommer att tjänstgöra vid Ledningsregementet.
De stora flertalet nya specialistofficerare som examinerades kommer att tjänstgöra vid Ledningsregementet. Foto: Elin Göthe Nord
De 19 officerare som examinerades har genomfört en tre terminer lång utbildning till specialistofficerare med inriktning på ledning samt telekrig.
De 19 officerare som examinerades har genomfört en tre terminer lång utbildning till specialistofficerare med inriktning på ledning samt telekrig. Foto: Elin Göthe Nord
De stora flertalet nya specialistofficerare som examinerades kommer att tjänstgöra vid Ledningsregementet. Foto: Elin Göthe Nord
De 19 officerare som examinerades har genomfört en tre terminer lång utbildning till specialistofficerare med inriktning på ledning samt telekrig. Foto: Elin Göthe Nord

Ledningsstridsskolan vid Enköpings garnison är Försvarsmaktens nationella centrum för utbildningar inom ledningssystem och signalskydd. De 19 officerare som examinerades fredagen den 16 december har genomfört en tre terminer lång utbildning till specialistofficerare med inriktning på ledning samt telekrig.

Mottagningen startades med mingel för speciellt inbjudna gäster, kadetterna och deras familjer. Därefter höll generalmajor Anders Brännström tal och passade på att ge goda råd till de nya officerarna. Sedan hölls diplomutdelning och så välkomnade förbanden sina nya kollegor samt delade ut gradbeteckningar och axelklaffar för officerarna att sätta på sina uniformer. Efteråt hölls en gemensam lunch för alla medverkande.

De stora flertalet nya officerare kommer att börja tjänstgöra vid Ledningsregementet. Även Livgardet, P 4, K 3, LSS, F 17, F 7, Lv 6 och P 7 fick nya specialistofficerare.