Tidvis tjänstgöring lockar erfarna soldater

Under ett par veckor under hösten fick den svenska styrkan i Afghanistan besök av cheferna för P 4:s mekaniserade bataljoner. Besöket syftade till att uppmärksamma dem på Försvarsmaktens behov av erfaren och välutbildad personal och på möjligheten till en ny utlandstjänstgöring som tidvis tjänstgörande soldat.

Soldater ur FS21 skriver på avsiktsförklaringar för tidvis tjänstgöring på P 4. Foto: Joakim Karlquist/Försvarsmakten

Även om man efter sin tid utomlands återgår till en civil sysselsättning finns möjligheten att ta tillvara på all den kompetens och erfarenhet man skaffat sig. Soldaterna som för närvarande tjänstgör i Afghanistan fick i och med besöket chansen att träffa och ställa frågor direkt till cheferna för P 4:s två mekaniserade bataljoner, major Magnus Gimås och överstelöjtnant Joakim Karlquist. De var där för att bland annat berätta om varför en anställning som tidvis tjänstgörande soldat är det perfekta alternativet efter att ha landat in hemma i Sverige igen.

– Soldaterna från FS21 har den senaste utbildningen och är just nu både tränade och prövade för skarp insats. De kommer kunna utgöra stommen i de förband som vi nu sätter upp och redan 2012 ge effekt i organisationen, bland annat genom att hjälpa de som har varit ifrån Försvarsmakten en längre tid, säger Magnus Gimås. Dessutom är många av dessa fortsatt intresserade av internationell tjänst och i det nya personalförsörjningssystem kommer rekrytering till en insats ske som en dialog mellan olika förbandschefer. Då gäller det att dessa soldater finns med i systemet som tidvis tjänstgörande soldater.

Avsiktsförklaringar på plats

Med sig hade besökarna avsiktsförklaringar för soldaterna att skriva på. Många valde att göra just det och visade då att det är intresserade av att vara med och bygga framtidens krigsförband tillsammans med P 4.

– På det här sättet skapar vi möjlighet till en mer kontinuerlig kontakt mellan förbandet och individen. Man får chansen delta och följa utvecklingen vid sitt förband. Samtidigt får förbandet in andra kompetenser som våra soldater har från sitt civila jobb vilket bidrar till större effekt vid utbildning och insats. 

Vill du veta mer om en anställning som tidvis tjänstgörande soldat på P 4 kan du gå in och läsa mer här. Du är också varmt välkommen att anmäla dig till vår informationsdag den 3 december.