Snabbt omhändertagande kan rädda liv

Under övning Höstlöv tränas förbanden i väpnad strid inom ramen för ett högkonfliktsscenario. Under måndagsförmiddagens anfall tränades också sjukvårdsorganisationen genom att olika skadeutfall spelades in när förbanden fick stridskontakter.– Genom att lägga in personskador i det spelade övningsscenariot får sjukvårdsgrupperna nyttig träning i omhändertagande av skadad, berättar löjtnant Stefan Johansson, sjukvårdsinstruktör.

Efter ett spelat skadeutfall i form av en brännskada flyttas här den skadade till en väntande ambulans. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Rut Tomasdotter och Ellinor Nymo är anställda som sjukvårdare på trosskompaniet. Rut är en riktigt rutinerad sjukvårdare i Försvarsmakten, hon var anställd vid den Nordiska stridsgrupp, NBG, som var i beredskap för insats 2008. Hon har även en mission som sjukvårdare i Kosovo och senast var hon anställd som sjukvårdare vid Ledningsregementet och NBG 2011. Ellinor anställdes vid I 19 för bra precis ett år sedan.
– Jag trivs bra med det här yrket, det är verkligen en utmaning i och med att det är så komplext. Man måste vara duktig både sjukvårdare och soldat, säger Rut Tomasdotter.

Mer övning

– Jag önskar att vi fick öva mer sjukvård, och inte bara sjukvården som sådan utan hela konceptet med kommunikation och allt. Under den här övningen blir det mycket fokus på chefer som ska kunna leda och ta beslut i olika situationer, fortsätter Rut och får medhåll av Ellinor som tillägger:
– Jag vill också att vi ska få mer praktisk övning inom sjukvårdstjänsten.

– Det är alldeles riktigt, våra sjukvårdare behöver mycket övning. Det är ju så viktigt att det första omhändertagande går snabbt och rätt beslut tas, det är just där man har störst chans att rädda liv, säger Stefan Johansson.

Civil praktik

Daniel Johansson är sjuksköterska vid det skyttekompani som tillhör FS23, den svenska styrka som nu förbereds för insats i Afghanistan under våren och sommaren 2012.
– Vi behöver självklart öva mer och vi behöver också kombinera vårt arbete med civil praktik inom ambulans- och akutsjukvård. Just praktik inom landstinget är faktiskt på gång, säger Daniel Johansson.

– Ja det ser vi fram emot, efter nyår har vi tre veckors praktik på ambulans och akutmottagning, avslutar Ellinor Nymo.