Reservofficerarna – en viktig kugge i maskineriet

Kompetensen hos reservofficerarna vid Artilleriregementet är hög. Bland annat har en ledamot i försvarsutskottet och personal från försvarsindustrin ryckt in och deltar under veckan på den första krigsförbandsövningen (KFÖ) för reservofficerare.

Allan Widman (fp), ledamot i bland annat försvarsutskottet, tjänstgör som reservofficer under 92:a artilleribataljonens KFÖ. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Från försvarsindustrin till grönkläder, Marcus Eliasson och Johan Gustafsson från BAE systems Bofors gör sin KFÖ som reservofficerare.
Från försvarsindustrin till grönkläder, Marcus Eliasson och Johan Gustafsson från BAE systems Bofors gör sin KFÖ som reservofficerare. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Från försvarsindustrin till grönkläder, Marcus Eliasson och Johan Gustafsson från BAE systems Bofors gör sin KFÖ som reservofficerare. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

För att det nya försörjningssystemet i Försvarsmakten ska fungera är gruppen reservofficerare en vital del. Så mycket som tre fjärdedelar av all personal ska vara så kallade tidvis tjänstgörande. Att få in kunskaper från den civila marknaden är ett system som stöttar både förbanden och den enskilda individen som vidmakthåller sina militära kunskaper. Det gäller både för de tidvis anställda soldaterna och för reservofficerarna.

Vinnande koncept

Under första krigsförbandsövningen för reservare vid 92:a artilleribataljon genomförs en förevisningsskjutning via en prototyp av den nya artilleripjäsen Archer. Två av reservofficerarna vid bataljonen har redan varit på plats en vecka innan deras officiella inryckning. Det beror på att de arbetar på BAE systems Bofors som tar fram Archersystemet.  De åkte upp till A 9 i Boden för att först stötta införandekursen av Archer och sedan rycka in som reservofficerare. En lösning där båda parter tjänar på samarbetet.
– Att nyttja reservofficerarnas civila kompetens blir ett win-win situation för alla. Vi överför industrins kunskaper till Försvarsmakten och får direkt feedback från förbandet, säger Johan Gustafsson, provningsledare på BAE systems Bofors.  

Före detta yrkesmilitären Marcus Eliasson arbetar som Chef Engineer på BAE systems Bofos. Han anser att det var ett enkelt val att skriva under som reservare vid 92:a artilleribataljonen och tjänstgöra under årets KFÖ. Han vill följa upp maskinen och det får han göra på nära håll tack vare sin tjänstgöring.
– Som reservofficerare placeras jag på pjäskompaniet och är med på utbildningspassen som alla andra men kan även hjälpa till om det skulle uppstå problem med Archern, säger reservofficeraren Marcus Eliasson.  

Känd profil

Allan Widman (fp) riksdagsman och ledamot ibland annat försvarsutskottet är en känd profil sedan många år tack vare sina politiska uppdrag och sin omtalade försvarsmaktblogg strilaren II. Under måndagen ryckte han in till sin första tjänstgöring som reservofficerare på närmare 16 år. Han tror att det framför allt är de intellektuella delarna som lockar med att tjänstgöra vid artilleriet.
– Här gäller det att räkna och beräkna och 92:a artilleribataljonen kan erbjuda en mer utmanande tjänstgöring, anser Allan Widman.

Han ger en eloge till A 9 för en bra rekrytering av de tidvis anställda som Widman anser kommer att utgöra en ännu större del av det framtida försvaret.
– I Sverige har vi inte grundutbildat reservofficerare på närmare 15 år så det gäller att det blir bra övningar och en regelbundenhet för att få det nya systemet att fungera. Det känns jätteroligt att vara med på förbandets första KFÖ, säger Allan Widman.