Plattform för vinterverifieringar

Förbanden i norra Sverige går under arbetsnamnet Garnison Nord. Som testplattform utgör de med sin gruppering och kompetens en grund för att kunna genomföra vinterverifieringar.– Under vintern 2011-2012 kommer vi att genomföra vinterverifieringar av soldatutrustning och specialfordon, både inom Försvarsmakten men även för utländska enheter, berättar projektledaren Erik Hansson vid Försvarsmaktens vinterenhet.

Personterrängbil 6, Galten, under tidigare vinterförsök i Boden vintern 2009. Foto: Jonas Skär/Försvarsmaktens vinterenhet
Vinterutbildning av officerselever 2011.
Vinterutbildning av officerselever 2011. Foto: Erik Falck/Försvarsmaktens vinterenhet
Vinterutbildning av officerselever 2011. Foto: Erik Falck/Försvarsmaktens vinterenhet

Försvarsmaktens vinterenhet ställer krav på vinterverifieringar av den materiel som ska införas i Försvarsmakten. Detta för att förbanden i insatsorganisationen ska kunna lösa uppgifter inom ramen för Försvarsmaktens samtliga huvuduppgifter samt att de skall vara anpassade för att kunna verka i alla förekommande klimatologiska och geografiska förhållanden i Sverige. Vinterenheten har genom sina arktiska- och subarktiska nätverk kontakt med aktuell forskning samt specialiserad personal.
– Insatsförbanden ska helt enkelt ha förmåga att leda, samordna och genomföra verksamhet och insatser i subarktisk miljö, fortsätter Erik Hansson.

Utvecklar vinterförmågan

Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente och har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Enheten verkar från två platser: Boden och Arvidsjaur.

Enhetens avdelning i Boden ansvarar för utveckling av vinterförmågan gentemot Högkvarteret, förband, skolor och centrum. Det gör man genom utveckling av utbildningshjälpmedel, stöd till säkerhetsinspektionen, framtagande av styrdokument, att vara remissinstans samt utöva funktionsansvar inom tjänstegrenarna.
Arvidsjauravdelningen leder, planerar och genomför vinterutbildningar för nationella och internationella förband, skolor och enheter.
Vid enheten samordnas verifieringar med utbildning och specialkunskap vilket ger enhetens projektledare en unika kompetens i kalla klimatzoner.
– Det är mycket glädjande att utländska enheter har valt att använda Sverige och Garnison Nord som testplattform. Vi ser nu fram emot en kall och snörik vinter med många intressanta materieltester, avslutar Erik Hansson.