Nya mål rörande GSS/T 2012

Rekryteringen av tidvis tjänstgörande soldater och gruppchefer (GSS/T) till Livgardets förband går bra. För 2012 sätts nya mål upp.

Livgardets insatsförband har arbetat på flera fronter för att skapa intresse för GSS/T-tjänsterna. Bland annat gav utskicket till tidigare värnpliktiga ett bra gensvar. Hela 10 procent av de 1800 brev som skickades ut besvarades med ”ja, jag är intresserad av tidvis tjänstgöring vid något av LG förband”.

- Även om vi antalsmässigt nått det uppsatta målet är arbetet inte klart på länge än, konstaterar överstelöjtnant Mikael Björkman, som är sammanhållande för rekrytering av GSS/T mot Högkvarteret. Nu väntar bland annat fortsatt kontakthållning, tester, säkerhetsprövningar och inplacering vid respektive förband. En stor utmaning blir att vidmakthålla intresset tills dess att de formella och bindande kontrakten är utformade, något som väntas bli klart under andra halvan av 2012. En annan utmaning är att fortsätta att bygga upp en tillräckligt stor grupp intresserade så att bemanning av insatsförbanden kan ske med bibehållen hög kvalitet.

Kontakt med studenter

Rekryteringen av GSS/T fortsätter på förbanden bland annat genom personlig rekrytering (soldater pratar med sina kompisar och försöker väcka intresse), information på hemsidan och närvaro bland studenter. Militärpoliskompanierna har kontakt med Polishögskolan och har även representerat Livgardet på en arbetsmarknadsdag för jurister på Uppsala universitet. Livbataljonen deltar i en arbetsmarknadsdag för naturvetare på Stockholms universitet den 6 december. Kontakten med universiteten och studenter är i sin linda och är att betrakta som en långsiktig satsning.

Rekryteringen fortsätter

Rekryteringen av GSS/T kommer att fortsätta vara en del av vardagen för Livgardet och andra förband inom Försvarsmakten. Målet är att 65 procent av den militära personalen i insatsförbanden ska bestå av GSS/T som tjänstgör enligt en fastställd plan.
– Under 2012 är målet att vi ska kunna anställa huvuddelen av de personer som visat intresse för tidvis tjänstgöring, säger kapten Jimmy Lindberg, som är ordförande i arbetsgruppen GSS/T. För att kunna göra detta börjar nu arbetet med att kalla in intressenterna till tester för bland annat pröva deras fysiska förmåga, men även för att ta reda på om jobbet som GSS/T är något för dem. På 14:e militärpoliskompaniet har vi genomfört processen en gång och skickar våra första GSS/T till Afghanistan efter jul (FS 22). Vi kommer att ha nytta av de erfarenheter som vi drar av den GSS/T-processen när vi fortsätter rekryteringsarbetet och profileringen av Livgardets insatsförband.