Motståndare byter sida

Svenska och finländska enheter stöttar de afghanska säkerhetsstyrkorna i en pågående operation vid namn Ebtakar III. Operationen, som äger rum i området väster om Mazar-e-Sharif, syftar till att skapa säkerhet och utveckling.

Kapten Ingebrikt Sjövik på den framskjutna ledningsplatsen under operation Ebtekar III. Foto: Försvarsmakten

De svenska styrkorna i Afghanistan har sedan i somras haft till uppgift att enbart stödja de afghanska enheterna och alltså inte genomföra egna operationer. All verksamhet ska genomföras i samarbete med de afghanska säkerhetsstyrkorna, ANSF. Däremot är det Sveriges och övriga länder inom Isaf uppgift att stödja och mentorera de afghanska styrkorna.

Viktigt är att Isaf finns med på alla nivåer och kanske viktigast är att personal finns representerad på ledningsnivå. Därför har en gemensam, framskjuten ledningsplats upprättats, en så kallad Forward Command Post, FCP. Den verksamhet enheterna bedriver i fält är mycket krävande och därför är det av yttersta vikt att de också får det stöd som behövs uppifrån.

Varför man har valt att lägga ledningsfunktionen ute i fält är för att höja effektiviteten, komma närmare enheterna men framför allt för att underlätta samarbetet mellan ANSF och Isaf.

Operationen har hittills genomförts med gott resultat. Såväl afghanska som svenska enheter samtalar och samarbetar nästan alltid med lokalbefolkningen i de byar och områden som besöks. Enligt de samtal och möten som har genomförts har lokalbefolkningen varit mycket positiva till operationen.
– Säkerheten har blivit mycket bättre och dessutom har ett stort antal upprorsmän flytt området tack vare Isaf och ANSF, säger en man i byn Asya-i-Sharif.

Ett 100-tal upprorsmän har gett upp och gått med i det så kallade reintegration program. Det är ett projekt som leds av den afghanska regeringen med mål att slussa tidigare kriminella tillbaka till det afghanska samhället.