Informationsoperationer till nya nivåer

Nyligen kom informationsoperationsbidraget i den svenska libyeninsatsen, FL02 hem. Under 15 veckor bidrog Försvarsmakten med personal till tio stabsbefattningar för informationsoperationer i den Nato-stab som ledde Operation Unified Protector (OUP).

Magnus Rosengren och Patrik Thomé som ingick i Combined Joint Task Force Unified Protector (CJTF UP) i Neapel.
Magnus Rosengren och Patrik Thomé som ingick i Combined Joint Task Force Unified Protector (CJTF UP) i Neapel. Foto: Försvarsmakten
Några av svenskarna som ingick i Psychological Support Element i Pesaro.
Några av svenskarna som ingick i Psychological Support Element i Pesaro. Foto: Angelina Håkansson/Försvarsmakten
Magnus Rosengren och Patrik Thomé som ingick i Combined Joint Task Force Unified Protector (CJTF UP) i Neapel. Foto: Försvarsmakten
Några av svenskarna som ingick i Psychological Support Element i Pesaro. Foto: Angelina Håkansson/Försvarsmakten

– Informationsoperationsbidraget pekades ut redan i riksdags- och regeringsbesluten. Det är första gången som Försvarsmakten fått en uppgift där ett bidrag för informationsoperationer specifikt pekats ut. Vi lyckades på kort tid bemanna bidraget med efterfrågade kompetenser och vår personal har fått mycket beröm av sina chefer i Nato-staben, säger Patrik Norrby vid insatsstaben på Högkvarteret. 
– OUP lyckades med sin uppgift – att verkställa FN-resolution 1973 i Libyen. Den personal som tjänstgjort i informationsoperationsbidraget har därför varit med och skrivit historia i dubbel bemärkelse.

Sedan början av juli har Försvarsmakten haft två stabsofficerare specialiserade på informationsoperationer och psykologiska operationer placerade vid staben för Combined Joint Task Force Unified Protector (CJTF UP) i Neapel.

I CJTF-staben har de båda svenska officerarna överstelöjtnant Patrik Thomé och major Magnus Rosengren ingått i Joint Effect Management Cell (JEMC). JEMC har som uppgift att samordna strategisk kommunikation, informationsoperationer, psykologiska operationer och civil-militär samverkan.

– Jag kom ner i slutet av september och efter bara en dag fick jag i uppgift att ta fram en order för en informationsoperation för striderna runt Sirte och Bani-Walid, berättar Thomé.

– När jag kom ner hit i början på juli arbetade vi för högtryck med att ta fram lämpliga budskap till utvalda målgrupper i Libyen och samordna dem till en kampanj. Arbetet här har varit mycket stimulerande. Särskilt tillfredsställande känns det att ha kunnat få avsluta de psykologiska operationerna, säger Rosengren.

Tjänstgöringen vid staben har medfört många värdefulla erfarenheter för den fortsatta utvecklingen av informationsoperationer i Försvarsmakten.

– En av de främsta lärdomarna är att Försvarsmakten är på helt rätt väg när man samordnar informationsoperationer med traditionell bekämpning inom ramen för verkansprocessens införande (koordinering av målval), konstaterar Thomé.

Åtta stabsofficerare i Pesaro

Samtidigt med Thomé och Rosengren har ytterligare åtta stabsofficerare och civila specialister från psyopsförbandet i Enköping, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum och Högkvarteret tjänstgjort på Psychological Support Element (PSE) i Pesaro.

På plats vid PSE har svensk personal medverkat till att producera ett stort antal flygblad som släppts i fler än tio miljoner kopior över Libyen till stöd för Natos mandat att skydda den libyska civilbefolkningen. De olika psyopskampanjer som genomförts har bland annat uppmuntrat civila att undvika militära anläggningar. Psyopsförbandets personal har även medverkat vid framtagning av radiomeddelanden, som sänts från flygplan och fartyg.

– Operationen har erbjudit en mycket bra möjlighet för psyopsförbandet att få en skarp erfarenhet i och med att huvuddelen av förbandets stabspersonal har kunnat roteras på befattningarna på PSE, konstaterar Rosengren.