Helikopter kolliderade med fågel

Vid 16-tiden på onsdagen kolliderade en helikopter 15 med en fågel under flygning. Helikoptern, som tillhör Flygskolan på Malmen, landade direkt efter kollisionen på en plats utanför Kvarn där man befann sig för att öva.

Helikoptern som kolliderade med en fågel var av typen Hkp 15. Bilden är från en övning med Nordic Battlegroup 2010. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

På grund av vädret kunde helikoptern inte flyga tillbaka till Malmen för en teknisk undersökning. Helikoptern står därför kvar i terrängen utanför Kvarn och bevakas av personal ur Hemvärnet.
Om vädret tillåter flyger helikoptern tillbaka till Malmen under torsdagen där man kommer att genomföra den tekniska undersökningen.
Fågelkollisioner inträffar då och då och besättningen följde de rutiner som gäller för den här typen av händelser. Ingen i besättningen skadades vid kollisionen.