Försvarsmakten samarbetar med Högskolan i Skövde

Ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Försvarsmakten har inletts och de första soldaterna har börjat sina studier. De ser fram emot att med denna kurs få en möjlighet till att öka sina kunskaper om gruppkommunikation.

Nomie Eriksson, chef för institutionen där soldaterna ska läsa, och studentambassadör Anton tog emot soldaterna. Foto: Emma Fors
Prorektor Lars Niklasson från högskolan undertecknade avsiktsförklaringen tillsammans med chefer från förbanden i Försvarsmaktsråd Skaraborg.
Prorektor Lars Niklasson från högskolan undertecknade avsiktsförklaringen tillsammans med chefer från förbanden i Försvarsmaktsråd Skaraborg. Foto: Emma Fors
Prorektor Lars Niklasson från högskolan undertecknade avsiktsförklaringen tillsammans med chefer från förbanden i Försvarsmaktsråd Skaraborg. Foto: Emma Fors

Högskolan i Skövde och de förband som ingår i Försvarsmaktsråd Skaraborg undertecknade den 11 november en avsiktsförklaring om sitt fördjupade samarbete. Det innebär att de som tjänstgör som soldater erbjuds möjlighet att läsa kurser som ger högskolepoäng.

– Bra satsning från Försvarsmakten och Skövde högskola, man visar att man vill satsa på sina soldater. Jag ser kursen som ett bra komplement då jag är gruppchef och gruppkommunikation har en stor innebörd i ens arbete, säger Jens Kjörk, en av soldaterna som påbörjat studier på högskolan.

– Studierna är ett sätt att göra soldaterna än mer attraktiva för andra arbetsgivare efter sin tid i det militära, sa regementschef Ronald Månsson som representerade Försvarsmakten vid undertecknandet av avsiktsförklaringen.

Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet, Markstridsskolan, Livregementets husarer K 3 och Skaraborgs flygflottilj F 7 är de förband som ingår i Försvarsmaktsråd Skaraborg. Soldater från dessa förband påbörjar nu en kurs i socialpsykologi. Till våren förväntas ytterligare steg tas i samarbetet då kurser i organisation och ledarskap kommer erbjudas Försvarsmaktens medarbetare.