Flexibla och uthålliga

Det är tidig morgon. Klockan visar tre och temperaturen är tio minusgrader. En jägarpluton med soldater och officerare har fått till uppgift att genomföra en förflyttning i skydd av mörkret. Ordern är att göra ett eldöverfall och sedan påbörja förflyttning till ny position.

Efter ett snabbt byte till varmare kläder väntar jägarsoldaterna på nästa uppdrag under Höstlöv. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Jag ville bli jägare därför är att det är tufft och man får träna psyket, säger Fredrik Pettersson, signalist vid jägarplutonen, närmast på bilden. Han ser även fram emot att får göra utlandstjänst.
Jag ville bli jägare därför är att det är tufft och man får träna psyket, säger Fredrik Pettersson, signalist vid jägarplutonen, närmast på bilden. Han ser även fram emot att får göra utlandstjänst. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Jag ville bli jägare därför är att det är tufft och man får träna psyket, säger Fredrik Pettersson, signalist vid jägarplutonen, närmast på bilden. Han ser även fram emot att får göra utlandstjänst. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Så kan en dag se ut för jägarplutonen som övas under Höstlöv. Positionen är Lobbergets topp på Bodens södra skjutfält där förövning och eldreglering ska utföras.

Efter ett par timmars förflyttning under olika strapatser, med hjälp av bandvagn och till fots anslöt det till ny plats. Lätt svettiga gjorde de ett snabbt ombyte till varmare kläder inför nästa uppdrag. På agendan stod förövning inför morgondagens uppgifter och uppbyggnad av ny förläggnings- och observationsplats.
– Det är viktigt att förläggningsplatsen byggs upp på ett sådant sätt att det förlänger terrängkonturerna för att inte synas. Grupperna ska även sprida ut sig en bit från observationsplatsen. Med hjälp av små pressningar, slanor och liggunderlag byggs platsen upp, säger Björn Nolén, plutonchef. I och med att övningen är relativt kort bär soldaterna sin egen packning, kläder och mat, vilket gör att de har cirka 25-30 kilo på axlarna vid förflyttning till fots.

Valde att bli jägare

Fredrik Pettersson, signalist vid jägarplutonen, fick inspirationen av sin far och farfar att genomföra den grundläggande militära utbildningen, GMU. I somras, direkt efter utbildningen valde ha att ta anställning som soldat vid Arméns jägarbataljon.
– Jag ville bli jägare därför är att det är fysiskt tungt och man får träna psyket samtidigt som man blir en duktig på problemlösare och lär sig att hålla reda på sig själv och egen utrustning, säger han. Under veckans första hälft har vi gått långt, spanat och gjort eldöverfall. I dag ska vi föröva eldsignalering och eldreglering för att under morgondagen genomföra det med skarpt artilleri.