Fallskärmsjägarutbildningen återupptas 2012

Efter att bara ha genomförts två gånger de senaste tio åren är det åter dags att genomföra kurs 0231, allmänt känt som fallskärmsjägarkursen.

Ytsim, förmågan att innästla via vatten ingår i fallskärmsjägarutbildningen. Foto: Försvarsmakten
Den mesta förflyttningen sker dock till fots över långa sträckor.
Den mesta förflyttningen sker dock till fots över långa sträckor. Foto: Försvarsmakten
Fallskärmsfällning innebär möjlighet till vertikal omfattning.
Fallskärmsfällning innebär möjlighet till vertikal omfattning. Foto: Försvarsmakten
Den mesta förflyttningen sker dock till fots över långa sträckor. Foto: Försvarsmakten
Fallskärmsfällning innebär möjlighet till vertikal omfattning. Foto: Försvarsmakten

Kursen som tidigare hade benämningen A31 och genomfördes regelbundet vid dåvarande Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg hade två syften. Det första var att utbilda, granska och därefter välja ut framtida befäl att tjänstgöra och placeras vid Fallskärmsjägarskolan. Det andra minst lika viktiga syftet var att sprida de spetskunskaper som armens fallskärmsjägare alltid stått för till övriga förband och skolor i Försvarsmakten.

– Så är det faktiskt nu också säger löjtnant Henrik Hjulström som är ansvarig för kursen som kommer att genomföras under 2012 vid K 3. Det är 32:a underrättelsebataljonen där dagens fallskärmsjägare ingår vid 323:e fallskärmsjägarkompaniet som har ansvaret för kursen.
– Vi är i behov av att förstärka 323:a fallskärmsjägarkompaniet med både soldater, gruppbefäl och officerare. Samtidigt vill vi återuppta den gamla traditionen att utbilda andra förbands soldater och chefer i jägartjänst och därigenom sprida vår kunskap.

Den som är soldat eller officer och är intresserad av att bli fallskärmsjägare, eller att få tjänstgöra vid 323:e fallskärmsjägarkompaniet kan söka till kurs 0231. Man måste ha en god fysik och vara beredd att pressa sig utöver det vanliga. Innan kursen, som startar i augusti, kommer ett förtest att genomföras under våren. Förtestets syfte är att pröva de sökandes lämplighet.