En resurs mot kemiska hot

Höstlöv avslutas med att förbanden genomför ett samlat anfall i nordlig riktning. Vid vissa tillfällen krävs expertis för att kunna säkerställa att de mekaniserade förbanden kan ta sig fram. Ett exempel på specialkunskaper som finns till förfogande är Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, från Umeå med sina CBRN-soldater.

Under måndagens spelades det in ett scenario där en tankbil med en miljöfarlig industrikemikalie som last blivit sönderskjuten. Här förbereder sig soldaterna för att ta redan på vad som läckt ut ur tankbilen och ge bataljonchefen underlag för rätt beslut. Foto: Jonas Bloom/Skyddscentrum
Korpral Max Hellström, anställd soldat vid Skyddcentrum i Umeå.
Korpral Max Hellström, anställd soldat vid Skyddcentrum i Umeå. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Rekognoseringsgruppens pansarterrängbil som är ett specialfordon för CBRN med bland annat datorbaserat övervakningssystem.
Rekognoseringsgruppens pansarterrängbil som är ett specialfordon för CBRN med bland annat datorbaserat övervakningssystem. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Hans Hagman, gruppchef på tunga rekognoseringsgruppen.
Löjtnant Hans Hagman, gruppchef på tunga rekognoseringsgruppen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Korpral Max Hellström, anställd soldat vid Skyddcentrum i Umeå. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Rekognoseringsgruppens pansarterrängbil som är ett specialfordon för CBRN med bland annat datorbaserat övervakningssystem. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Hans Hagman, gruppchef på tunga rekognoseringsgruppen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I övning Höstlöv deltar SkyddC med en tung rekognoseringsgrupp på totalt sex personer.
Gruppen huvuduppgift är att stödja den mekaniserade bataljonen med informationsinhämtning och analys av farliga ämnen man kan stöta på under förflyttningar, främst med hjälp av detekteringssfordonet. Fordonet som är en Pansarterrängbil 203 med CBRN-detekteringsutrustning är ett specialfordon för CBRN, det vill säga kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära ämnen.

Välutrustad terrängbil

Fordonet har ett datorbaserat övervakningssystem. Inne i fordonet är det övertryck och det finns CBRN-filter som filtrerar inkommande luft, vilket gör att besättningen är skyddade inuti fordonet. Med hjälp av fordonet och dess utrustning kan man genomföra detektering av CBRN-stridsmedel, toxiska industrikemikalier, biologiskt material samt radioaktiva ämnen.
Man kan även avståndsdetektera kemiska stridsmedel och giftiga industrikemikalier och ta luftprover av partiklar. Dessutom kan man genomföra mätning av lokala väderparametrar.

En livsstil

Korpral Max Hellström anställdes som signalist på tunga rekgruppen i augusti 2010.
– Jag gjorde lumpen på jägarbataljonen i Arvidsjaur 2009-2010. Jag bor i Umeå och ville ha ett arbete på hemorten och jag hade tur och fick arbete på Skyddscentrum. Jag trivs jättebra med mitt jobb, vi är ett litet och relativt ungt förband med en härlig förbandsanda. Jag tycker yrket är mer en livsstil än ett arbete, man måste verkligen gilla det här. En grej som man har upptäckt under det första året är att det här med anställda soldater är något nytt som Försvarsmakten håller på lära sig, det märks att systemet är under uppbyggnad.

Nyttig övning för oss

Under Höstlöv har rekgruppen fått tillfälle att öva sin huvuduppgift som är att understödja den mekaniserade bataljonen.
– Som grupp har det varit en mycket bra övning för oss, vi har fått öva realistisk som en resurs på bataljonen. Personligen har jag som signalist fått mycket bra övning i sambandet med andra delar i förbandet, säger Max Hellström.

Nyttig samövning

Löjtnant Hans Hagman är gruppchef på rekgruppen och han håller med om att övningen varit bra.
– Hemma har vi inte möjligheten att samöva med andra förband så för oss är det mycket bra att delta i en sådan här övning. Här kan vi öva kommunikationen och vara med i förbandets anfall och förflyttningar. Vi har verkligen fått öva realistiskt som en resurs på bataljonen, avslutar en nöjd Hans Hagman.