”Det har varit en utmaning”

Övning Höstlöv är nu avslutad. Insatsförband ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Totalförsvarets skyddscentrum har under en vecka tränats i väpnad strid inom ramen för ett högkonfliktsscenario. – Det har varit en mycket bra övning, framförallt i samordningen mellan mekaniserade förband och artilleri, berättar major Jörgen Degerlund, biträdande bataljonsövningsledare på pansarbataljonen.

Övning Höstlöv är slut och det är dags att ta hand om materiel och fordon. Anton Sandström och Christoffer Lindgren inleder här kontroll av vätskenivåer i eldledningsvagnen, Stridsfordon 90E. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Att samöva mekaniserade förband med artilleri är mycket bra träning, framförallt för bataljonsstab, kompaniledning och eldledningsgrupper” säger major Jörgen Degerlund, biträdande bataljonsövningsledare.
”Att samöva mekaniserade förband med artilleri är mycket bra träning, framförallt för bataljonsstab, kompaniledning och eldledningsgrupper” säger major Jörgen Degerlund, biträdande bataljonsövningsledare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Att samöva mekaniserade förband med artilleri är mycket bra träning, framförallt för bataljonsstab, kompaniledning och eldledningsgrupper” säger major Jörgen Degerlund, biträdande bataljonsövningsledare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Att samöva mekaniserade förband med artilleri är mycket bra träning, framförallt för bataljonsstab, kompaniledning och eldledningsgrupper. Att öva hela bataljoner understödda av indirekt eld är en lysande form att öva och det är något som vi måste göra oftare, fortsätter Jörgen Degerlund.

Uppgift i ett större sammanhang

Förste sergeant Anton Sandström från Sundsvall är specialistofficer och chef för eldledningsgruppen på stridsvagnskompaniet.
– Det bästa för vår del under den här övningen har varit att vi fått lösa uppgifter inom bataljonsnivå, att leda eld i ett större sammanhang. Vi har tidigare bara övat att leda eld för en stridvagnspluton. Det svåraste är att samordna bataljonens anfallsrörelser med den indirekta elden från eget artilleri så att det inte blir stillestånd. Det är just det som varit den största utmaningen för oss, säger Anton Sandström, som varit anställd sedan 10 december 2010.
– Ett väldigt lärorikt och bra första år här på stridsvagnskompaniet, jag kom snabbt in i befälslaget och blev väl mottagen i gänget, berättar Anton.

Övningsledning och högre chef

Att planera och leda en övning av Höstlövs storlek är självklart också ett grannlaga arbete, det arbetet har bland annat genomförts vid tredje brigadstaben.
– Vi ser återigen att konceptet där vi som brigadstab både är övningsledning och fungerar som högre chef till de stridande förbanden är bra. Det är viktigt att också ledande funktioner i organisationen får träning, berättar överstelöjtnant Jerker Persson stabschef vid tredje brigadstaben.

Nästa övning där brigadstaben återigen leder och fungerar som högre chef är i februari då förövningen för den internationella vinterövningen Cold Response genomförs i Boden.
– Det ser vi självklart fram emot, att vi har en brigadstab som vi kan använda som högre chef till stridande förband i en övning är en viktig komponent för bra övningsverksamhet.

– När sedan Cold Response genomförs i Nordnorge i mars har vi också väl övad personal ur vår brigadstab på ett antal befattning i den norska brigadstaben, avslutar Jerker Persson.