Blivande soldater på besök på Ing 2

Slutet på det gamla systemet och början på det nya, så beskrev ställföreträdande bataljonschefen, Peder Hertzberg, de tidvis anställdas roll för gruppbefäl som kallats in till en informationsdag på Ing 2. Nu ska gruppbefälen vara delaktiga i den fortsatta rekryteringen av soldater.

Några av de blivande tidvis tjänstgörande gruppbefälen på Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Kristoffer Airosto, en nöjd ställföreträdande gruppchef.
Kristoffer Airosto, en nöjd ställföreträdande gruppchef. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Emil Hjort Persson, läkarstuderande och gruppchef.
Emil Hjort Persson, läkarstuderande och gruppchef. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Kristoffer Airosto, en nöjd ställföreträdande gruppchef. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Emil Hjort Persson, läkarstuderande och gruppchef. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Ett tjugotal gruppbefäl, samtliga på kompaniet sånär som på två stycken, anställdes tillfälligt en lördag för att informeras om sitt jobb. Kompanichefen för 222:a ingenjörkompaniet, David Bengtsson, vill engagera alla chefer på kompaniet i det viktiga rekryteringsarbetet.
– Jag vill skapa engagemang hos alla, det här gör vi tillsammans. Formandet av kompaniet bygger på samarbete och förtroende samtidigt är det viktigt att alla vi chefer både vill och vågar vara just chefer, säger han.

David Bengtsson blev utsedd till kompanichef i våras och har sedan dess haft bråda dagar att organisera bland annat rekryteringsarbetet. Efterhand har övriga befäl på kompaniet tillkommit och idag finns alla chefer utsedda, även dessa fanns på plats under informationsdagen. Syftet med dagen var förutom att engagera alla i rekryteringen också att få möjlighet att minska eventuella oklarheter kring avtalsfrågor och få möjlighet att lära känna varandra lite bättre.

Kristoffer Airosto, 31, från Vetlanda är ett av gruppbefälen på kompaniet som var på plats, han är säljare och egenföretagare.
– Det var ett tag sen jag gjorde lumpen men takterna sitter kvar, då var jag pionjär, nu är jag ställföreträdande ingenjörgruppchef, säger han stolt. Jag tycker att det är spännande att vara tillbaka och jag tror på det här systemet. Jag trivdes bra under värnplikten och hoppas att jag kan motivera andra att hänga på, säger Kristoffer.

Materielgruppchefen på en av ingenjörplutonerna, Emil Hjort Persson, 23, från Alingsås tror också att han kommer att bidra till rekryteringen.
– Jag har redan mött intresserade som jag gärna skulle ha i min grupp, säger han. Emil studerar andra terminen till läkare i Göteborg och ser en tidvis anställning på Ing 2 som ett bra komplement till studierna.
– Jag tycker att det är intressant med Försvarsmaktens verksamhet och ser det som att jag gör samhällsnytta, det är också lärorikt för mig som person. Vem vet, jag kanske kan tjänstgöra som tidvis tjänstgörande läkare i framtiden, avslutar Emil.

Efter den första informationsdagen kommer gruppbefälen att snart kallas in igen. I början av december har de under några dagar en första övning och träning tillsammans. I början av augusti 2012 ska sedan hela kompaniet vara rekryterat till den krigsförbandsövning som då genomförs.

Kompanichefen är riktigt nöjd när han tittar ut över skaran av kompaniets samlade befälskader.
– Det här blir bra, tillsammans ska vi bygga ett användbart krigsförband.

Är du intresserad av anställning i Försvarsmakten?
Passa på att anmäla dig till besöksdagen på Ing 2 den 3 december i år.

Fotnot: Först under 2012 kommer sannolikt ett författningsstöd finnas för kategorin tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Fram tills dess erbjuder Försvarsmakten intresserade att skriva på ett interimsavtal för GSS/T.