Viktig övning för Flygplatsräddningen

Fyra gånger om året övar Flygplatsräddningen på F 7 för att bekräfta eller hitta förbättringar i sina uppgifter. Övningarna är både teoretiska och praktiska och innehåller bland annat eftersök och omhändertagande av skadad. Denna utbildningsgång har totalt 28 brandmän tillsammans med åtta sjuksköterskor och läkare övats.

Oavsett hur terrängen ser ut måste räddningstjänsten och läkaren kunna hitta och ta hand om den skadade personen. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Den skadade förs med räddningsbandvagn till en brytpunkt, där civil ambulans tar över.
Den skadade förs med räddningsbandvagn till en brytpunkt, där civil ambulans tar över. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Utvärderingen efter momentet är minst lika viktigt som själva övningen.
Utvärderingen efter momentet är minst lika viktigt som själva övningen. Foto: John Lidman/Förvarsmakten
Den skadade förs med räddningsbandvagn till en brytpunkt, där civil ambulans tar över. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Utvärderingen efter momentet är minst lika viktigt som själva övningen. Foto: John Lidman/Förvarsmakten

Chefen för Flygplatsräddningen, Tomas Filipsson, poängterar att övningarna är mycket viktiga.

– Det är ett sätt för mig att faktiskt se att personalen har rätt kompetens och att allting fungerar som det ska.

Denna gång var övningsförutsättningarna ett flygplanshaveri. Innan landning tappade flygledaren kontakt med flygplanet och svarade med att ange haverilarm. Flygplatsräddningen förbereder då eftersök och räddning av piloten, samt släckning av det havererade flygplanet. Flygtrafikledningen anger vilken position flygplanet hade innan kontakten bröts. För att lättare hitta piloten använder brandmännen vanligtvis utrustning som pejlar signalen från pilotens nödsändare. Denna gång fick man indikation om rök från nedslagsplatsen, vilket snabbade upp framryckningen. Ett moment som detta övar hela kedjan från larm till eftersök och räddning.

Fler övningar ger bred kunskap

I början på veckan övades omhändertagande av skadad pilot i flygplanet. Övningen ägde rum i flygsimulatorn i Gripencentrum på F 7. Den skadade piloten bar full utrustning med bland annat G-dräkt och flyghjälm. Fördelen med att öva i simulatorn är att brandmännen har kontroll över alla de av- och tillslag av reglage som är nödvändiga för att säkert kunna omhänderta piloten och få ut denne ur förarplatsen.
Man har också övat på att hantera tekniskt fel på syrgasutrustningen för flygplanstypen SK60. Detta gör att teknisk och medicinsk personal måste utföra speciella åtgärder vid räddningen.

Viktigt med utvärdering

Efter varje övning hålls en utvärdering där alla funktioner får berätta hur de uppfattat situationen, hur de agerat och om kommunikation och omhändertagande har varit bra. Tomas Filipsson trycker på hur viktigt det är med reflektion efter varje moment.

– Utvärderingen är minst lika viktig som själva övningsmomentet. Det är nu vi kan analysera vad som varit bra och hur vi kan förbättra de delar som kanske inte fungerat på det sätt vi vill.

Denna vecka har 28 brandmän övats. Dessutom har Försvarshälsan deltagit med totalt 8 sjuksköterskor och läkare. Eftersom Försvarshälsan nu tillhör P 4, fanns personal från detta förband med i övningsledningen för att utvärdera det medicinska omhändertagandet.