Välkommen ombord

Nu på onsdag, den 26 oktober, hälsas alla välkomna att besöka Visbykorvetten HMS Helsingborg som ligger förtöjd i staden Helsingborg.

Foto: Peter Nilsson/Kockums

Fartyget är öppet för visning mellan 10-17 och ligger förtöjt på kajplats 119, Helsingörskajen.

Hjärtligt välkomna!