Unika bilder från Libyen

Försvarsmakten presenterade nya bilder, både stillbilder och rörliga, från flyginsatsen över Libyen på det pressmöte som hölls på högkvarteret under torsdagen. Bilderna som tagits med Gripens spaningskapsel på 7 500 meters höjd visade bland annat markstrider och fordonsförflyttningar i Libyen.

Spaningsbild tagen från cirka 7 500 meters höjd över Libyen. Foto: Försvarsmakten

– Flyginsats Libyen fortsätter fram till 24 oktober och vi löser våra spaningsuppgifter åt Nato-koalitionen som tidigare. Skillnaden är att våra spaningar nu är mer koncentrerade till områdena Sirte och Bani Walid, där de mest intensiva striderna pågår, säger flygvapeninspektör Anders Silwer.

Han berättade att med de bilder som Gripenplanen levererar får Nato ett bättre underlag när det gäller att välja mål och hur nära man kan bekämpa mål för att undvika skador för tredje part. De svenska flygplanen har så här långt utfört ungefär 600 uppdrag och totalt 1 700 flygtimmar.

Stabschefen på armétaktiska staben, Fredrik Ståhlberg, berättade dessutom om hemvärnets insats vid oljesaneringen på Tjörn. 650 soldater har lagt ner 5 000 mantimmar på saneringen och plockat upp över 6 000 säckar med oljespill.

Han redogjorde också för läget i Afghanistan och de tre stridskontakter som inträffat under september och oktober. Ingen av dem resulterade i materiella skador eller personskador.

– Samarbetet och samordningen mellan den svenska styrkan och de afghanska säkerhetsstyrkorna fungerar väldigt bra och fortsätter att utvecklas, säger Fredrik Ståhlberg.

Se filmerna på Svenska Dagbladets webbplats: SvD:s inslag, film 1, film 2