Svensk bordningsstyrka övar i Skottland

Den svenska bordningsstyrkan har nyligen tränat tillsammans med andra nationer i den multinationella övningen Joint Warrior utanför Skottlands kust. Styrkan var lokaliserad ombord på det danska örlogsfartyget HDMS Vaedderen.

Enhetens prickskyttepar observerar målfartyget och är beredda att avge verkanseld Foto: Försvarsmakten
Delar ur enheten på väg att sjösättas med RHIB inför ett bordningsmoment
Delar ur enheten på väg att sjösättas med RHIB inför ett bordningsmoment Foto: Försvarsmakten
Enhetens sjukvårdare tar hand om skadad under ett av övningsmomenten
Enhetens sjukvårdare tar hand om skadad under ett av övningsmomenten Foto: Försvarsmakten
Delar ur enheten på väg att sjösättas med RHIB inför ett bordningsmoment Foto: Försvarsmakten
Enhetens sjukvårdare tar hand om skadad under ett av övningsmomenten Foto: Försvarsmakten

Första veckan av övningen bestod av en uppbyggnadsfas med både taktisk och stridsteknisk utbildning. Där genomförde bordningsstyrkan tillsammans med örlogsfartyget en rad olika moment och övningar för att effektivt kunna verka som en sammansatt enhet.

Övningsmomenten gjorde det möjligt för chefer att under nästa del av övningen kunna nyttja enhetens kompetens och erfarenhet under olika operationer. Exempel på sådana operationer är kontroll av sjöfart och olika operationer för att förhindra piratattacker.

Den marina delen av övningen genomfördes både på öppet hav och i nära anslutning till den skotska västkusten. Vädret under övningen var utmanande. Trots detta löste enheten ställda uppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt.

Övning ökar insatsförmågan

Joint Warrior är en kvalificerad övning som leds av Storbritannien två gånger per år. Den fokuserar på förbandens taktiska uppträdande och stridsteknik. Möjligheten att öva i en internationell miljö ger oerhört viktiga kunskaper och erfarenheter vilket också ökar insatsförmågan.

Utöver bordningsstyrkan deltog en mindre enhet från andra amfibiebataljonen.

Varierande uppgifter

Bordningsstyrkan är en enhet i Amfibieregementets bevakningsbåtkompani i Göteborg. Enheten ska kunna lösa många varierande uppgifter i en maritim miljö. Det kan handla om allt från att fastställa status på fartyg, söka efter smuggelgods eller att vara skyddsstyrka ombord på ett handelsfartyg.

Förbandet är utvecklat, utrustat och anpassat för att verka i kustnära områden med övriga delar ur amfibiekåren, eller på öppet hav tillsammans med enheter från sjöstridskrafterna, nationellt såväl som internationellt.

Bordningsstyrkan har sedan 2009 deltagit i internationella operationer utanför Somalias kust och kommer sannolikt även i framtiden att utgöra en del av marina insatser.