Strategiska reserven till Afghanistan

Cirka 50 soldater och officerare ur den strategiska reserven vid P 7 förstärker den svenska kontingenten i Mazar-e-Sharif. De ska se till att överlämningen mellan FS 21 och FS 22 i skiftet november-december går smidigt och hjälpa till att lösa den svenska styrkans uppgifter under rotationen.

Försvarsmaktens strategiska reserv utgörs av ett kompani med anställda soldater som står i ständig beredskap att kunna sättas in med kort varsel, inom eller utom Sverige. Södra skånska regementet, P 7, har ansvaret för strategiska reserven fram till 30 september 2012 då Norrbottens regemente, I 19, tar över ansvaret.

Det är tredje gången som en del ur strategiska reserven vid P 7 används till en utlandsinsats, under det dryga år som den nu har stått i beredskap.