”Strålande” övning på Revingehed

Lunds universitet övar aktivt, radioaktivt. Övningsledare ur Strålsäkerhetsmyndigheten leder en övning på Revingehed som syftar till att öka säkerheten vid insatser mot radioaktiva risker i samhället. Nästa år planeras en ännu större övning.

Äntligen ur kontaminerat område. Här P7:s så kallade Counter IED-bana. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Han har en låda på magen. Ett av de bästa instrumenten än idag även om det togs fram på 70-talet.
Han har en låda på magen. Ett av de bästa instrumenten än idag även om det togs fram på 70-talet. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Omfattande mätning innan man får lämna kontaminerat område.
Omfattande mätning innan man får lämna kontaminerat område. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Han har en låda på magen. Ett av de bästa instrumenten än idag även om det togs fram på 70-talet. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Omfattande mätning innan man får lämna kontaminerat område. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

– Vi har mycket svårt att hitta samma möjligheter för våra övningar på någon annan plats. Vi är imponerade över flexibiliteten hos P 7, säger Karl Östlund från Lunds universitet.

– Den militära pedagogiken fungerar som ett bra komplement till vår akademiska utbildning, säger Robert Finck. Han är övningsledare och tillhör Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Övningen simulerar en nationell insats mot ett angrepp mot person eller anläggning. Övningen har byggts underifrån. Ett antal elever vid Lunds universitet skapade ett värsta scenario som sen utvecklades till praktisk övning. Personalen som övas är tänkta att kunna stödja vid internationella kärnkraftsincidenter. Det är en stor övning, inte till antalet övade personer, men till omfattning och antalet inblandade myndigheter och enheter:

  • Strålsäkerhetsmyndigheten leder övningen och övar egen personal.
  • Lunds universitet, stödjer övningen och är handledare till övade team.
  • Södra skånska regementet - P7, stödjer övningen och deltar med instruktörer.
  • Totalförsvarets skyddscentrum stödjer med en mobil laboratoriecontainer.
  • Polisen, deltar med instruktörer och övar piketstyrkan.
  • Tullen, deltar med instruktörer och övar tjänstemän.
  • Länsstyrelsen i Kalmar, deltar i övningen.
  • Kalmars läns Kärnkraftsberedskapsenhet är övade.
  • Räddningstjänsten i Skåne deltar med övad personal.

– Vi har haft den här typen av övningar i femton år. Sedan vi fick tillgång till övningsplatsen här på Revingehed har vi kunnat utveckla och intensifiera övningen. Nästa år (2012) planerar vi en riktigt stor övning. Vi hoppas kunna genomföra även den här på Revingehed. ”RE-FOX”, Radiology Emergency – Field Operator eXercise, blir som dagens övning fast i större skala, säger Robert Finck.

Magnus Linde, CBRN-företrädare, på P7 blir genom samarbetet med Lunds universitet en unik resurs för Försvarsmakten. Samarbetet ger till gång till strålkällor och expertkunskaper som motsvarar spjutspetsen i Sverige och Internationellt. Mätinstrumenten som används under övningen är de modernaste som finns att tillgå.

– Samarbetet kan bidra till fantastiska förutsättningar för Hemvärnets CBRN-pluton grupperad på P7, säger Magnus Linde.

Den kommande femårsperioden kommer SSM att titta särskilt på den tekniska hotbilden. I klartext vilka möjligheter finns för en fiktiv förövare att förvärva radioaktiva substanser och vad kan denne åstadkomma? Följdfrågan blir: hur kan vi skydda oss?

– För att lyckas i försök och forskning behöver vi ett bra samarbete mellan SSM, Polisen och Försvarsmakten. Det har vi lyckats åstadkomma här i Skåne, säger Robert Finck.