Specialistofficerare med höga förväntningar

– Jag har höga förväntningar att få den bästa utbildningen, säger Hampus Nilsson som nyss börjat vid specialistofficersutbildningen vid Markstridsskolan i Kvarn. Han är en bland 70 nyanlända specialistofficerare.

Från vänster: Hampus Nilsson, Johan Lundström, Daniel Lundgren och Ola Persson. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

Hampus gjorde lumpen 2007 och har arbetat som anställd soldat vid ett förband. Det var på uppmaning av sin närmsta chef som har sökte till specialistofficersutbildning. Hans kurskamrat Johan Lundström har också varit anställd som soldat och han ser framför sig en utbildning där han får en bra ledarskapsutbildning och stridsutbildning.
–Jag vill vara ute med soldaterna i fält och jag vill bygga på jag tidigare lärt mig.

Flera av specialistofficerarna har varit anställda som soldater tidigare. Daniel Lundgren har varit gruppchef i två år och ingick i Nordic Battlegroup 2010. Han trivdes bra och ville gärna fortsätta inom Försvarsmakten.
– Jag hoppas förväntningarna uppfylls men jag vet också att det hänger på mig, men jag kommer att öva och träna så mycket som krävs för att klara av det, säger Daniel. 

Kadetterna kommer från hela Sverige, totalt är det 70 kadetter som tillsammans skall genomföra det gemensamma basåret. Därefter genomförs de sista sex månaderna vid funktionsskolor. Utbildningen består av ett antal kurser inom ledarskap, teknik, krigsvetenskap och fysiskt stridsvärde. Teori varvas med mycket praktik och målet är att utvecklas i rollen som chef och instruktör.