Renande verksamhet

Vatten är en livsviktig resurs som inte alltid är lätt att få tag på, definitivt inte lätt att transportera och absolut inget att ta för givet. Med den nya mobila vattenreningsutrustning som bland annat vattengruppen på Trängregementet nu utbildar sig på, har man inte bara möjligheten att förvandla kraftigt förorenat vatten till drickbart, utan även att buteljera det för en säker och smidig hantering.

Det renade vattnet buteljeras med stor noggrannhet och höga krav på sterilitet. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Systemet inte bara fyller flaskor, det tillverkar dem av betydligt mer lätthanterade små plaströr genom upphettning, uppblåsning, formning och kylning
Systemet inte bara fyller flaskor, det tillverkar dem av betydligt mer lätthanterade små plaströr genom upphettning, uppblåsning, formning och kylning Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Det färdiga resultatet är rent flaskvatten av bättre kvalitet än det som kommer ur kranen.
Det färdiga resultatet är rent flaskvatten av bättre kvalitet än det som kommer ur kranen. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Systemet inte bara fyller flaskor, det tillverkar dem av betydligt mer lätthanterade små plaströr genom upphettning, uppblåsning, formning och kylning Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Det färdiga resultatet är rent flaskvatten av bättre kvalitet än det som kommer ur kranen. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

– Vår egen personal behöver vatten för hygien, mat och att dricka och det här systemet gör det möjligt för oss att slippa transportera det långa sträckor. Vi kan istället ta dit systemet och rena det vatten som finns på plats, säger Magnus Holmgren som arbetar som utvecklingsofficer på Trängregementet och som ansvarar för utbildningen.

800 flaskor i timmen

Utöver det mobila reningsverket som kan förflyttas med hjälp av i princip vilket fordon som helst utbildar man nu också på en anordning som packar vattnet på flaska. Det består av en container som placeras på lämplig plats och som inom ett dygn är färdig att producera närmare 800 flaskor i timmen med renat vatten.

– Det här är ett väl beprövat system som idag används av många andra nationer internationellt, bland annat i Irak och Afghanistan. Vi räknar med att kunna bidra med den här förmågan till nästa Nordic Battlegroup, säger Magnus Holmgren, som också betonar vikten av att inte bara kunna försörja den egna personalen med vatten utan även att inte belasta området man befinner sig i.

– I många fall är ju vatten en bristvara och då är det inte lämpligt att vi måste bruka det vatten som befolkningen måste ha för att klara sig. På det här viset kan vi ta vilket vatten som helst och göra det användbart både för oss och andra, säger han.

Renare än kranvattnet

Det vatten som renas i det mobila reningsverket är betydligt renare än det vatten som vi har i våra kranar. Den noggranna processen ser till att alla mikroorganismer, bakterier eller virus definitivt försvinner och används för att man måste kunna lita totalt på kvaliteten på vattnet. Hanteringen för att sedan tappa upp vattnet på flaska är även den ytterst noggrann för att även här säkerställa kvaliteten. Ett orent vatten kan få stora konsekvenser för förmågan att lösa sin uppgift på plats, både vid insatser nationellt som internationellt.