Rekryter besöktes av anhöriga

Förbandet genomför idag en grundläggande militär utbildning, GMU, inriktad mot hemvärnet. Denna tjugo man starka plutonen fick nyligen besök av sina anhöriga som fick möjlighet att sätta sig in i rekryternas militära kunskaper.

Anhöriga bjuds på förevisning av rekryterna. Foto: Christoffer Bergström/Ing 2/Försvarsmakten
"Skadad" rekryt tas om hand.
"Skadad" rekryt tas om hand. Foto: Mattias Gleisner/Ing 2/Försvarsmakten
"Skadad" rekryt tas om hand. Foto: Mattias Gleisner/Ing 2/Försvarsmakten

Eftersom utbildningen särskilt är inriktad mot hemvärnet fick de cirka 100 anhöriga bland annat information om just hemvärnet men även allmän försvarsinformation. Denna syftade till att informera om Försvarsmaktens inriktning både internationellt och nationellt. De fick även en närmare beskrivning av den grundläggande militära utbildningen. 

Besökarna fick möjlighet att ställa frågor och diskutera och en farhåga som en förälder hade var att sonen skulle skickas iväg på internationell tjänst direkt efter tremånadersutbildningen och oroade sig för vilka konsekvenser det kunde innebära. Mattias Gleisner, ställföreträdande plutonchef, förklarade att efter utbildningen på tre månader genomförs en sex månaders befattningsutbildning som dessutom är en provanställningstid för nyanställda.
Det fanns också en oro bland de anhöriga om riskerna med att åka på internationell tjänst.
– Det är en sund inställning hos de anhöriga att de tänker på vad det innebär med en internationell insats exempelvis i Afghanistan och vilka risker som kan finnas, säger Mattias.

Rekryterna vid Ing 2 trivs och flera av dem ser positivt på en framtid inom det militära. Dagen avslutades med en förevisning som innehöll stridsmoment och en insyn i hur rekryterna bor och lever samt möjlighet att ”klämma och känna” på deras utrustning.