Patientevakuering – en viktig förmåga

Det talas med stor respekt om den svenska medevac som utförs av SAE (Swedish Air Element) bland de nationer som verkar i den norra regionen av Afghanistan. Det säger Magnus Häggquist som är arbetar i ledningen för patientevakuering i norra Afghanistan.

SAE, Swedish Air Element, landar in på på svensk-finska Camp Northern Lights för en övning. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Pilot, två mekaniker som dessutom är skyttar, en läkare och en narkossköterska finns ombord de medevac-flygningar som görs av SAE i Afghanistan.
Pilot, två mekaniker som dessutom är skyttar, en läkare och en narkossköterska finns ombord de medevac-flygningar som görs av SAE i Afghanistan. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
SAE flyger två anpassade och ombyggda Helikopter 10, HKP10B.
SAE flyger två anpassade och ombyggda Helikopter 10, HKP10B. Foto: Försvarsmakten
SAE har i snitt haft ett uppdrag i veckan och flugit i snitt fyra timmar per vecka sedan starten i april.
SAE har i snitt haft ett uppdrag i veckan och flugit i snitt fyra timmar per vecka sedan starten i april. Foto: Försvarsmakten
Pilot, två mekaniker som dessutom är skyttar, en läkare och en narkossköterska finns ombord de medevac-flygningar som görs av SAE i Afghanistan. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
SAE flyger två anpassade och ombyggda Helikopter 10, HKP10B. Foto: Försvarsmakten
SAE har i snitt haft ett uppdrag i veckan och flugit i snitt fyra timmar per vecka sedan starten i april. Foto: Försvarsmakten

SAE har sedan starten i april genomfört 27 så kallade tactical medevac. Det handlar om transporter från en sjukvårdsinrättning till en annan. Det kan till exempel vara en skadad som vårdas på den norska campen i Meymaneh som behöver mer avancerad vård på Camp Marmal där det finns ett avancerat fältsjukhus. Sedan april har 32 patienter fått sådan hjälp.
Ombord på helikopter 10 finns förutom sjukvårdsutrustning också sjuksköterska och läkare.
– Vår personal är specialistutbildad och det finns specialistutbildade läkare ombord, nu har vi till exempel en narkosläkare vilket är en adekvat kompetens, säger Magnus Häggquist.

Han är andrechef i PECC, Patient Evacuation Coordination Center, som är en ledningscentral för flygtransporter av skadade på RC N, Regional Command North i vilket det svensk-finska ansvarsområdet ingår. PECC finns på basen Marmal inte långt ifrån svensk-finska Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.
Innan SAE var på plats sköttes luftburna sjukvårdstransporter av amerikanska Blackhawk och de tyska CH 53. Den största skillnaden är den medicinska kompetensen och den utrustning som finns ombord i de svenska helikoptrarna.
En annan skillnad är beredskapstiden. SAE-personalen har 30 minuter på sig att vara i luften medan besättningen på en Blackhawk ska vara uppe på 15 minuter. Blackhawk-besättningarna tar större risker och är fler som kan byta av varandra och det finns fler helikoptrar att tillgå, medan den svenska enheten är mindre och man har till skillnad från amerikanarna i princip är ständig beredskap förutom när maskinerna servas och underhålls. SAE har två helikopter 10 och flyger alltid i par. I enheten finns ett 30-tal befattningar och man finns på Camp Marmal.
– Förmågan att ta hand om skadad personal är bland det viktigaste som finns. Våra svenska helikoptrar bidrar till att vi kan lösa vår uppgift i norra Afghanistan och SAE är en viktig del i den totala sjuktransportförmågan i området, säger Rickard Johansson chef för afghanistanstyrkan.
Förutom tactical medevac, finns forward medevac som kan utföras med markburen transport eller i luften av amerikanska Blackhawk eller med tyska CH 53. Det finns också så kallad stratevac, då den skadade transporteras med ett flygplan, oftast till sitt hemland.