Ny styrka på plats i Kosovo

Den 16:e oktober tog äventyret i Kosovo slut för det 23:e svenska styrkebidraget, KS 23. Officiell överlämning, så kallad Transfer of Authority, TOA, genomfördes inne på KFOR huvudbas, Camp Film City.

Delar av personalen ur KS 23 medaljerades även med NATO Non-Art 5-medaljen. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten
Det 24:e svenska styrkebidraget i Kosovo, rekryterat av Blekinge flygflottilj, F 17.
Det 24:e svenska styrkebidraget i Kosovo, rekryterat av Blekinge flygflottilj, F 17. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten
”Jag upplever er som kvalificerade och samtrimmade samt att ni har en god förbandsanda, något som är mycket viktigt och centralt – var rädd om den!” var chefen KS23:s överlämnande ord till Kontingentschefen KS 24.
”Jag upplever er som kvalificerade och samtrimmade samt att ni har en god förbandsanda, något som är mycket viktigt och centralt – var rädd om den!” var chefen KS23:s överlämnande ord till Kontingentschefen KS 24. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten
Det 24:e svenska styrkebidraget i Kosovo, rekryterat av Blekinge flygflottilj, F 17. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten
”Jag upplever er som kvalificerade och samtrimmade samt att ni har en god förbandsanda, något som är mycket viktigt och centralt – var rädd om den!” var chefen KS23:s överlämnande ord till Kontingentschefen KS 24. Foto: Conny Lundgren/Försvarsmakten

KS 23 har nu lämnat över uppgifter och ansvar till KS 24. Tiden för KS 23 har varit intressant, lärorik och omtumlande. Några av de inslag som präglat insatsen från mars till oktober är den nya organisationen och gruppering förbandet innehar, det vill säga att förbandet är inte är en sammanhängande enhet, utan de flesta utgår helt från egna operativa strukturer.

I Kosovostyrkan ingår allt från rådgivare vid svenska ambassaden, mentorer inom Kosovos egen säkerhetsstruktur, planeringsofficerare inom KFOR HQ-staben, ett Joint Regional Detachement Centre med områdesansvar och underlydande samverkansgrupper till en nationell stödenhet.

Det är alltså dessa uppgifter och upplevelser som ålagts KS 24 sedan den 16:e oktober. Efter en ceremoni där kontingentschefen KS 23 lämnat över befälet till chefen för KS 24, tog KS 23 ett steg tillbaka. Den nya styrkan gjorde marschanträde med full kraft in mot en fantastisk tid i Kosovo med många framtida utmaningar. Båda förbanden är mycket nöjda med den överlämning som skett och lyckoönskar varandra inför framtida utmaningar.

KS 23 kom till hemförbandet Livgardet den 18:e oktober och medaljerades på armémuseum den 20:e oktober, för att sedan upplösa kontingenten. För KS 24:s del så är man åter är på svensk mark i Blekinge lagom till påskfirandet 2012.