Ny SL-general

Insatschef Anders Lindström karriärväxlar, hänger undan uniformen och börjar som chef på AB Storstockholms Lokaltrafik från den 1 januari 2012.– Jag har funderat på vad jag ska göra när mitt förordnande som insatschef går ut och när jag fick frågan från SL kändes det spännande att få prova en civil karriär, säger generallöjtnant Anders Lindström.

Generallöjtnant Anders Lindström gör en insats för SL. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

Anders Lindström kommer att fullfölja sitt uppdrag som insatschef och sitter med i försvarsmaktsledningen fram till den 31 december. Han har en lång karriär inom det militära. Han gjorde värnplikten som stridsvagnssoldat på P 1 i Enköping, har varit officer i 35 år på många olika befattningar, både som brigadchef och som rikshemvärnschef innan befattningen som insatschef.

– Jag är mycket nöjd med det jag har uträttat, men det kommer kännas konstigt att kliva ur uniformen, där en stor del av identiteten suttit. Jag kommer sakna kamratskapet inom Försvarsmakten och alla upplevelser i våra olika insatser. Men jag har sagt till ÖB att han kan sätta mig i ”generalsreserven”, så jag kanske får dra på mig uniformen igen på övningar framöver.

Vem som efterträder Anders Lindström är inte klart ännu, men han menar att det finns ett antal mycket kompetenta efterträdare. Det är regeringen som formellt utser insatschef.

– Det militära ledarskapet ger erfarenheter som är svåra att skaffa sig på andra positioner i samhället, säger överbefälhavare Sverker Göranson.
– Anders Lindström har under de senaste åren framgångsrikt samordnat och lett våra svenska insatser i världen och här hemma. Resultatet är att vi levererat det våra politiker önskat – ett insatt försvar. Jag har alltid uppskattat hans outtröttliga engagemang och målinriktade arbete.