Isaf-bas beskjuten i Ghormach

Under söndagskvällen blev en Isaf-bas beskjuten med handeldvapen. På basen fanns en mindre svensk styrka som var på plats för att rekognoscera, men svenskarna befann sig i skydd då eldgivningen skedde och ingen personal skadades.

Motståndarna var runt åtta stycken och försvann från platsen omedelbart efter eldgivningen. Ghormach ligger längst i väster av det område där det svensk-finska förbandet stödjer afghanska säkerhetsstyrkor.