Historisk vinst i Patrulltävlan

Helikopterflottiljen har genom Gustaf Broomé, Birger Andersson, Kristoffer Ellerås och Johan Östling för första gången flygvapnets historia vunnit Försvarsmaktens mästerskap i Patrulltävlan. Tävlingen genomfördes den 4-6 oktober i Eksjö och är Försvarets mest prestigefyllda tävling.

Helikopterflottiljen visar prov på att bemästra sina färdigheter på ett riktigt bra sätt. Nyckeln till framgång är gruppdynamik. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikopterflottiljen visar prov på att bemästra sina färdigheter på ett riktigt bra sätt.
Helikopterflottiljen visar prov på att bemästra sina färdigheter på ett riktigt bra sätt. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten
Helikopterflottiljen visar prov på att bemästra sina färdigheter på ett riktigt bra sätt. Foto: Stefan Söderberg/Försvarsmakten

I syfte att stimulera till upprätthållande av de grundläggande soldatkunskaperna hos officerare genomför Försvarsmakten ett mästerskap i Patrulltävlan för yrkesofficerare. Tävlingen är ett sätt att pröva officerarnas Fysiska Stridsvärde och soldatduglighet mot de mål som regleras i försvarsmaktsgemensamma krav på soldater och sjömän. Devisen för våra färdigheter - Inte bara officer utan även soldat - utgör grunden för tävlingens innehåll.

Omfattning

Tävlingen genomförs i två delar, dag och natt. Dagmomentet består av nio stationer där grundläggande soldatkunskaper prövas. I nattmomentet prövas kartläsningsförmåga, skjutförmåga och uthållighet. Dagmomentets resultat ligger till grund för nattmomentets startordning där jaktstartprincipen tillämpas. Tävlingen genomförs i tre klasser: Mästerskapsklass, kadettklass och övrig klass. Patrulltävlan är en obligatorisk tävling för samtliga organisationsenheter i Försvarsmakten.

Mästerskapsklass

I mästerskapsklassen deltar organisationsenheter med ett lag om fyra yrkesofficerare varav minst en skall ha fyllt 35 år under tävlingsåret alternativt vara kvinna samt lag organiserade i Hemvärnets insatsorganisation representerande sin utbildningsgrupp, t.ex. Södertörnsgruppen. Deltagarna ur Hemvärnets insatsorganisation skall lägst utgöras av plutonchefer/ställföreträdare för pluton/tropp. Varje lag medför en lagledare utöver de fyra tävlande.

Guldglans...

Helikopterflottiljen visade redan tidigt att de ville vara med och kämpa om medaljerna genom att vara snabbast på såväl hinderbanan som att vara bästa förband vid sjukvårdsmomentet. En framgångsfaktor till att Helikopterflottiljen lyckades så bra beror bland annat på att de såg till att lyfta fram varandras styrkor för att få gruppen att prestera optimalt. Detta är betydelsefullt både i ett tävlingssammanhang samt i ett skarp läge till exempel under internationell tjänstgöring då medlemmarna i gruppen är beroende av varandra.

Totalt deltog 21 lag i mästerskapsklassen där Helikopterflottiljen vann guldet medan K3/Karlsborg kom på andra plats och tredjeplatsen gick till P4/ Skövde. Särskild uppmärksamhet riktades även till Birger Andersson som nu har vunnit Patrulltävlan för fjärde gången. Tidigare har han representerat A9 2004, K3 2005, MSS 2009. 
- Det här är stort, det är en fantastisk insats som grabbarna har gjort och jag är så oerhört stolt, säger Anders Gahm, chef vid Idrottsavdelningen på Helikopterflottiljen i Linköping.

Som belöning kommer segrarlaget under hösten 2012 att delta i Patrull VM som går i Ungern.