Hemvärnsövning i Halmstad och Falkenberg

Under vecka 40 genomför Hallands hemvärnsbataljon en krigsförbandsövning med cirka 500 deltagande soldater. Övningen sker både på garnisonens övningsfält och i stadsmiljö. Framför allt under fredag-söndag kommer övningen att märkas för allmänheten, genom moment i Falkenbergs hamn och vid Örjansskolan i Halmstad.

Foto: Jan-Erik Nordberg/Försvarsmakten

Övningen är den största som hemvärnet i Halland genomför under året, och handlar framför allt om att öva förmågan att skydda och bevaka skyddsobjekt. Dessutom övas personliga färdigheter hos soldater och befäl, bland annat genom skarpskjutningsövningar. De moment som äger rum i Halmstad och Falkenberg handlar om träning att agera enligt reglerna för insats i kris, fred och neutralitet (IKFN), det vill säga att hantera fientlig trupp som tagit sig in i Sverige, när landet inte befinner sig i krig. Vid dessa moment kommer det att finnas officerare som med hjälp av högtalarfordon förklarar för förbipasserande vad som händer.