CBRN-dagarna 2012

2012 års CBRN-dagar äger rum den 18 - 19 april på  Folkets Hus i Umeå. Boka redan nu in dagarna i din kalender.

CBRN-dagarna är ett samarrangemang mellan SkyddC, FOI och MSB. Foto: Johan Sjödin

Temat för CBRN-dagarna är "Kommunicera mera! Kommunicera rätt!" Inbjudan, program och anmälan kommer senare.
 
CBRN-dagarna arrangeras av Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
Vi  rekommenderar att du som tänker delta redan nu bokar hotellrum då det på grund av renoveringar och nybyggnationer i centrala Umeå kommer att vara ont om rum.

Välkommen!