Vilja, Mod och Uthållighet

– Vår och min vision är att fallskärmsjägarkompaniet skall vara Försvarsmaktens mest efterfrågade förband. Då krävs det att vi lever upp till vårt motto Vilja, Mod och Uthållighet. Detta var ett av chefen för 323:e fallskärmsjägarkompaniet major Jonas Pålssons huvudbudskap under lördagen.

Ett vinrött hav, gamla fallskärmsjägare. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
En svunnen tid.
En svunnen tid. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Örnen, en Fallskärmsjägares tecken.
Örnen, en Fallskärmsjägares tecken. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
En svunnen tid. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Örnen, en Fallskärmsjägares tecken. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten

323:e fallskärmsjägarkompaniet genomförde traditionsenligt Fallskärmsjägarnas dag under lördagen den 3 september. Ett par hundra gamla fallskärmsjägare hade samlats för att under dagen få information om förbandet, träffa gamla stridsparskamrater och delta i Örnparaden.

– Ni som står framför mig har alla gjort er värnplikt vid Falskärmsjägarskolan här i Karlsborg. De som nu tar vid och står till vänster om er är våra nya yrkesanställda fallskärmsjägare från 323:e fallskärmsjägarkompaniet som ingår som en mycket viktig komponent i 32:a underrättelsebataljon vid K 3.

Besökarna bjöds förutom på information även på flyguppvisning och fallskärmshoppning samt inte minst förbrödring vid Gamla Lägret med grillning och bastubad långt in på natten.

Jag träffade och pratade med många gamla fallskärmsjägare under kvällen och en historia bet sig fast.

Efter slutförd mission kallar kompanichefen till sig en av kompaniets furirer.
– Jag kommer att ge furir Gabrielsson betyg 10-10-10 och det är första gången jag gör det. Jag måste fråga var har furiren gjort lumpen.
– På fallskärmsjägarna i Karlsborg, kapten.

Denna eloge till gamla och nya fallskärmsjägare är ett erkännande av en mycket god utbildning. Den kräver att man lever upp till mottot Vilja, Mod och Uthållighet, vilket furir Gabrielsson bevisat.