Ut med det gamla, in med det nya!

Stora förändringar har skett i Försvarsmakten och så även på Insatskompaniet. Strax före midsommar muckade den sista kvarlevan av det gamla värnpliktssystemet. Soldaterna var sådana som från början var uttagna som värnpliktiga men när värnpliktssystemet lades på is, blev de tillfrågade om de frivilligt ville genomföra sin militära utbildning. Nu har ett nytt system trätt i kraft med allt vad det innebär.

Markförsvarssoldaterna Martin Palmér, Sebastian Mattson, Mattias Nord och Robin Peterson under stridsutbildning med skarp ammunition. Foto: Johan Sjöberg/Helikopterflottiljen
Räddningssoldaten Simon Edlund kontrollerar utrustningen innan det är dags för nästa moment i skarpskjutning.
Räddningssoldaten Simon Edlund kontrollerar utrustningen innan det är dags för nästa moment i skarpskjutning. Foto: Elena Fredriksson/Helikopterflottiljen
Sergant Fredrik Blomqvist är instruktör på Markförsvarspluton och är vid fototillfället biträdande övningsledare vid stridsskjutning, grupps strid.
Sergant Fredrik Blomqvist är instruktör på Markförsvarspluton och är vid fototillfället biträdande övningsledare vid stridsskjutning, grupps strid. Foto: Elena Fredriksson/Helikopterflottiljen
Räddningssoldaten Simon Edlund kontrollerar utrustningen innan det är dags för nästa moment i skarpskjutning. Foto: Elena Fredriksson/Helikopterflottiljen
Sergant Fredrik Blomqvist är instruktör på Markförsvarspluton och är vid fototillfället biträdande övningsledare vid stridsskjutning, grupps strid. Foto: Elena Fredriksson/Helikopterflottiljen

Det nya systemet, med anställda soldater, påbörjades i december 2010. Då anställdes 13 soldater med olika inriktningar (CMD- Conventional Munition Disposal, markstrid och R3). Under första halvåret har den kullen utökats ytterligare i två omgångar. En del från den GMU som genomfördes under våren och dessutom har några av soldaterna som tillhörde Insatskompaniet under det gångna utbildningsåret valt att ta anställning hos oss. Idag finns det 25 anställda soldater med inriktning mot CMD, markförsvar, R3 och underhåll.
Eftersom de anställda soldaterna har skilda anställningsdatum och olika bakgrund, har alla olika förutsättningar. Detta leder till att man måste utbilda samma sak flera gånger, ha olika nivå på utbildningar eller att de anställda kan utbilda varandra i viss mån. Utbildningssituation är inte unik utan kommer att vara en vardag även i framtiden när man hela tiden kommer att behöva vakansrekrytera och i takt med att personalramarna utökas, anställa ny personal.

Arbetsglädje

Våra nya kollegor har anpassats väl in i livet som anställda soldater. Några bor på kasern på flottiljen, andra har eget boende. De uttrycker en stor arbetsglädje, de trivs med varandra och med utbildningen. Trots sina olika förutsättningar, bakgrunder och inriktningar fungerar de väl tillsammans och kan dra nytta av varandras olikheter.

Framtida utmaningar

Framtiden för Insatskompaniet innebär betydligt fler anställda soldater och målet är att det ska finnas 187 anställda soldater år 2017 med delmålet 86 soldater år 2014. Detta innebär en utmaning för såväl Insatskompaniet som för Helikopterflottiljen, både avseende infrastruktur och utbildningsförutsättningar. Samtidigt som vi utvecklar den nya organisationen kommer ett antal GMU-plutoner utbildas, hur många och när styrs centralt (under 2012 kommer tre GMU-plutoner utbildas på våren och två på hösten, sammanlagt ca 180 rekryter).

Med andra ord befinner sig Insatskompaniet precis på startsträckan i ett lopp som sträcker sig över ett antal år där målet ligger i ett fullt utbyggt Insatskompani, med personal och materiel, berett att betjäna de flygande enheterna. Vägen dit är ännu inte helt utstakad men målet står klart!