Unika övningsmöjligheter i Rinkaby

I ett övningsscenario har ett transportflygplan landat med trasigt landningsställ och rivit upp flygfältets landningsbana. I Luftstridsskolans kurs ”Rapid Runway Repair” får deltagarna lära sig hur de på snabbaste sätt kan reparera banan.– För detta är Rinkaby skjutfält unikt i Sverige eftersom det går att förstöra flygfältet och sedan öva på att reparera det, säger Anders Svensson, erfaren löjtnant vid Luftstridsskolan.

Arbetet innebär omfattande insatser med maskiner. Kraven på precision överstiger vida vad ett arméförband kräver för att ta sig fram. Foto: LSS/Försvarsmakten
Ett transportflygplan har landat med trasigt landningsställ. Banan måste repareras innan nästa flygplan kan landa.
Ett transportflygplan har landat med trasigt landningsställ. Banan måste repareras innan nästa flygplan kan landa. Foto: LSS/Försvarsmakten
– Rinkaby skjutfält unikt i Sverige eftersom det går att förstöra flygfältet och sedan öva på att reparera det, säger Anders Svensson.
– Rinkaby skjutfält unikt i Sverige eftersom det går att förstöra flygfältet och sedan öva på att reparera det, säger Anders Svensson. Foto: LSS/Försvarsmakten
Ett transportflygplan har landat med trasigt landningsställ. Banan måste repareras innan nästa flygplan kan landa. Foto: LSS/Försvarsmakten
– Rinkaby skjutfält unikt i Sverige eftersom det går att förstöra flygfältet och sedan öva på att reparera det, säger Anders Svensson. Foto: LSS/Försvarsmakten

Påfrestningarna på landningsbanan när man tar ner ett hundra ton tungt plan är väldigt stora. Kraven på att banan skall vara ren och intakt för planen när de landar är omfattande. Om banan utsatts för en krasch eller ett angrepp måste den lagas med rätt metoder.
Luftstridsskolan har under ett antal veckor hållit en kurs i Rapid Runway Repair eller ”Triple R” som det benämns internationellt. Under veckan som gått har man asfalterat om landningsbanan på Rinkaby skjutfält. Enligt Luftstridsskolan skulle man nu kunna landa in med Tp84- Hercules där utan problem.

Kursen omfattar förutom maskinarbeten också marklära: i huvudsak teori om hur marken är beskaffad och vilka förarbeten man måste göra innan man lägger på det som kallas Airplane Surfaces, det vill säga betong, asfalt och fogar mellan materialen.
Ämnet materieltaktik är en sammanvägning av de två ovanstående, där praktiska övningar genomförs för att pröva teorierna, men även för att hantera materialen och maskinerna.

Till vardags består inte flygfältarbeten av så här omfattande arbetsinsatser, men utbildning och träning för olika scenarion står högt i kurs på Luftstridsskolan. Framför allt skiljer sig flygfältarbeten från det som i SoldF benämns som fältarbeten genom precisionskraven.