Tyska försvarsministern på Camp Northern Lights

Säkerhetsläget och händelseutvecklingen i det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan stod i fokus när Tysklands försvarsminister i helgen besökte Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.

Överste Rickard Johansson hjälper försvarsminister Thomas de Maizière med kroppsskyddet inför ett besök i ett av vakttornen på Camp Northern Lights. Foto: Patrick Ekstrand/Försvarsmakten
Ambassadör Jonas Westerlund, Senior Civil Representant, överste Rickard Johansson och försvarsminister Thomas de Maizière diskuterade utvecklingen i området.
Ambassadör Jonas Westerlund, Senior Civil Representant, överste Rickard Johansson och försvarsminister Thomas de Maizière diskuterade utvecklingen i området. Foto: Patrick Ekstrand/Försvarsmakten
Ambassadör Jonas Westerlund, Senior Civil Representant, överste Rickard Johansson och försvarsminister Thomas de Maizière diskuterade utvecklingen i området. Foto: Patrick Ekstrand/Försvarsmakten

Thomas de Maizière och hans landsman general Markus Kneip, chef för Isaf Regional Command North, visade stort intresse när chefen för den svenska afghanistanstyrkan, överste Rickard Johansson, redogjorde för de utmaningar som finns samt de framsteg som gjorts, bland annat med avseende på mentorverksamheten av Afghanistans armé.

Efter briefingen förevisades Stridsfordon 90, Personterrängbil 6 och Pansarterrängbil 203 A för besökarna, som följdes av ett tiotal tyska journalister.