Svenska flottan levererar

Under den skarpa minröjningsinsatsen Open Spirit har återigen den svenska flottan bevisat att vi både har utsrustningen och personalen för att framgångsrikt röja minor. Hela sextisex procent av de funna och röjda minorna under insatsen stod de svenska fartygen och röjdykarna för.

HMS Spårö söker efter minor. Foto: Försvarsmakten / Martin Bylund
Tyvärr var inte vädret lika bra under hela operationen. Men med väder som på bilden och svenska röjdykare så är oddsen inte på minans sida.
Tyvärr var inte vädret lika bra under hela operationen. Men med väder som på bilden och svenska röjdykare så är oddsen inte på minans sida. Foto: Försvarsmakten / Martin Bylund
Chefen TU 03, Claes Annvik är nöjd med operationen och sin personal.
Chefen TU 03, Claes Annvik är nöjd med operationen och sin personal. Foto: Försvarsmakten / Martin Bylund
Tyvärr var inte vädret lika bra under hela operationen. Men med väder som på bilden och svenska röjdykare så är oddsen inte på minans sida. Foto: Försvarsmakten / Martin Bylund
Chefen TU 03, Claes Annvik är nöjd med operationen och sin personal. Foto: Försvarsmakten / Martin Bylund

Insatsen Open Spirit 2011 är avslutad i och med den officiella summeringen av operationen i Mesrags, Lettland. De svenska fartygen har hittat trettiotre minor, varav trettio är röjda (sprängda) och en är överlämnad till annan nation för röjning.

Minorna som den svenska enheten har ”återfunnit” är fyra minlinjer, tre stycken från första världskriget i Irbensundet och en i Rigabukten från andra världskriget.

Enligt Andreas Jelgard som ingår i styrkan så är förutsättningarna på havsbottnen i Irbensundet riktigt bra för minjakt, men sikten i vattnet har under operationen varit dålig. När man måste komma så nära som tjugo centimeter för att upptäcka en mina så försvåras röjningsarbetet.

– Det är lätt att vara chef när jag har så kompetent personal som jag har säger chefen för den svenska enheten, örlogskapten Claes Annvik.