Ny regional stab förläggs till Revingehed

Försvarsmakten beslutade under tisdagen att en av de fyra nya territoriella staberna i Sverige, som skall sättas upp, förläggs till Revingehed i Skåne. Staben organiseras under 2012 och skall vara operativ senast den 1 januari 2013.

– Detta är ett mycket glädjande besked för oss på P 7, konstaterar överste Jan Pålsson som är regementschef på Revingehed.

– Det är ett strategiskt riktigt beslut att förlägga den södra regionala staben hit, till ett befolkningstätt och viktigt område. Vi är förbereda för att ta emot uppgiften. Vi har en passande infrastruktur och vi har redan vissa delar här som planeras ingå i den nya staben.

Den nya staben på Revingehed ska samordna den markterritoriella verksamheten och blir direkt underställd insatsledningen vid Högkvarteret i Stockholm som även delegerar vissa uppgifter till Revingehed. Staben kommer även att leda den regionala säkerhetstjänsten och vara beredd att leda Hemvärnet.

Avsikten är också att förbättra Försvarsmaktens förmåga att samverka med, ta emot stöd av och lämna stöd till andra myndigheter och organisationer inom den södra regionen.