Medaljer till Libyenstyrkan

Libyeninsatsen, FL 01, är historisk. För första gången på 50 år bidrog Sverige med stridsflyg i en insats internationellt, sedan Kongo 1961. Idag, tisdagen 6 september, avslutades FL 01 med en medaljceremoni.

De 100-talet medaljerade soldaterna var under cirka tre månader baserade på flygbasen, Sigonella på Sicilien.

De 100-talet medaljerade soldaterna var under cirka tre månader baserade på flygbasen, Sigonella på Sicilien. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Medaljen med inskriptionen OUP (Operation Unified Protector) Libyen 2011 delades ut på tre led.
Medaljen med inskriptionen OUP (Operation Unified Protector) Libyen 2011 delades ut på tre led. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Vid ceremonier av internationell karraktär är det brukligt att Försvarsmaktens högsta företrädare delta i att tacka personalen som genomfört insatsen.
Vid ceremonier av internationell karraktär är det brukligt att Försvarsmaktens högsta företrädare delta i att tacka personalen som genomfört insatsen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Medaljen med inskriptionen OUP (Operation Unified Protector) Libyen 2011 delades ut på tre led. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Vid ceremonier av internationell karraktär är det brukligt att Försvarsmaktens högsta företrädare delta i att tacka personalen som genomfört insatsen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Ceremonin som är den första i raden av många kommande medaljeringar av internationell karaktär, besöktes av både försvarsministern StenTolgfors, ÖB, general Sverker Göranson, insatschefen generallöjtnant Anders Lindström och chefen för flygtaktiska staben generalmajor Anders Silwer.

Försvarsministern höll ett tacktal till personalen och deras anhöriga där han påpekade insatsens vikt för Sverige.
– FL 01, ni gjorde insats på riksdagens och regeringens uppdrag. Jag vill försäkra er om vår allas tacksamhet och uppskattning för det utomordentligt goda sätt ni löste uppgiften på. Sveriges insatser internationellt bemannas alla av personal som har valt att acceptera risker för egen del för att värna om andra människor säkerhet, det är värt betydande respekt, säger försvarsministern Sten Tolgfors.

Den högtidliga känslan på Fredsplanen i Brunnsparken, Ronneby förhöjdes ytterligare med närvaron av både anhöriga och allmänheten som ville ta del i hedrandet av soldaternas goda insatser.

Försvarsministern avslutade sitt tal med att tacka de anhöriga.
– Ni valde att ta på er en stor utmaning, att som första stridsflygenheter i insats internationellt på 50 år, bryta ny mark. När ni gjorde detta var ni också borta länge från nära och kära varför mitt tack också riktar sig till alla dem som är här idag för att hylla er, det ni har gjort är väl värt svenska folkets respekt och uppskattning. FL 01 ni gjorde oss stolta. Tack så mycket!  

Dagen till ära stod för Marinens musikkår för musiken.