Förstärkningar i förbandsverksamheten

I regeringens budgetproposition till riksdagen föreslås en förstärkning av Försvarsmaktens förbandsverksamhet i samband med den pågående omställningen till ett insatsförsvar. Detta ska finansieras genom effektivisering av bland annat inköp, service, förråd och verkstäder.

Regeringens förslag bygger på Försvarstrukturutredningens betänkande som kom i april. Försvarsmakten och Försvarets materielverk kommer på regeringens uppdrag att utarbeta en plan för hur effektiviseringen och besparingarna ska åstadkommas.

– Syftet bakom regeringens förslag är att frigöra medel från stöd till operativ verksamheten, vilket Försvarsmakten bejakar. Nu blir det myndighetens uppgift att tillsammans med Försvarets Materielverk att genomföra förändringarna på ett strukturerat sätt samt med kontinuerlig information till all berörd personal, säger generaldirektör Ulf Bengtsson.

Inom Försvarsmakten kommer en projektgrupp under ledning av brigadgeneral Mats Engman att bildas, med ansvar för myndighetens genomförande av besluten. Projektgruppen har också i uppdrag att ta fram en tidsplan.

Generaldirektören påpekar dock att så stora verksamhetsövergångar som det nu handlar om kan innebära extra kostnader i ett övergångsskede.